RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru o izdanim povlasticama

NN br. 144/2010, 22.12.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi

NN br. 144/2010, 22.12.2010

Opširnije

Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2011. godinu

NN br. 143/2010, 20.12.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar koji obavlja javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu

NN br. 143/2010, 20.12.2010

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske poljoprivredne komore

NN br. 142/2010, 17.12.2010

Opširnije

Odluka o visini komorskog doprinosa

NN br. 142/2010, 17.12.2010

Opširnije

Odluka o gradskim porezima Grada Kutine

NN br. 142/2010, 17.12.2010

Opširnije

Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

NN br. 142/2010, 17.12.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

NN br. 142/2010, 17.12.2010

Opširnije

Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2011. godinu

NN br. 141/2010, 15.12.2010

Opširnije

Pravilnik o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

NN br. 141/2010, 15.12.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru

NN br. 141/2010, 15.12.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izravnim plaćanjima u poljoprivredi

NN br. 141/2010, 15.12.2010

Opširnije

Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti i zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla, tradicionalnim izrazima i označavanju vina

NN br. 141/2010, 15.12.2010

Opširnije

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu

NN br. 140/2010, 14.12.2010

Opširnije

Državni proračun Republike Hrvatske za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu

NN br. 140/2010, 14.12.2010

Opširnije

Uputa za provedbu Odluke o obveznoj pričuvi

NN br. 139/2010, 10.12.2010

Opširnije

Pravilnik o mjerilima na temelju kojih se odlučuje o pravu na odštetu i iznosu odštete

NN br. 139/2010, 10.12.2010

Opširnije

Pravilnik o dopunama Pravilnika o načinu označavanja eksplozivnih tvari

NN br. 139/2010, 10.12.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja, te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća

NN br. 139/2010, 10.12.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

NN br. 139/2010, 10.12.2010

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o općoj sigurnosti proizvoda

NN br. 139/2010, 10.12.2010

Opširnije

Zakon o odgodi usklađivanja mirovina u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine

NN br. 139/2010, 10.12.2010

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju

NN br. 139/2010, 10.12.2010

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

NN br. 139/2010, 10.12.2010

Opširnije

Zakon o prestanku važenja Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu

NN br. 139/2010, 10.12.2010

Opširnije

Zakon o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda

NN br. 139/2010, 10.12.2010

Opširnije

Zakon o elektroničkom novcu

NN br. 139/2010, 10.12.2010

Opširnije

Zakon o fiskalnoj odgovornosti

NN br. 139/2010, 10.12.2010

Opširnije

Zakon o javnim ovršiteljima

NN br. 139/2010, 10.12.2010

Opširnije

Ovršni zakon

NN br. 139/2010, 10.12.2010

Opširnije

Uredba o carinskoj tarifi za 2011. godinu

NN br. 138/2010, 09.12.2010

Opširnije

Odluka o prirezu na dohodak Općine Lišane Ostrovičke

NN br. 137/2010, 08.12.2010

Opširnije

Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Podgorač

NN br. 137/2010, 08.12.2010

Opširnije

Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2010. godinu

NN br. 137/2010, 08.12.2010

Opširnije

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2010. godine

NN br. 136/2010, 07.12.2010

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Popovača

NN br. 135/2010, 06.12.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa

NN br. 135/2010, 06.12.2010

Opširnije

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2010.godine

NN br. 134/2010, 03.12.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju izvješća o statusnim promjenama, promjenama u temeljnom kapitalu i ulaganjima leasing društva te načinu i rokovima izvješćivanja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

NN br. 133/2010, 01.12.2010

Opširnije

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o terminskom planu obračuna preko međubankovnih platnih sustava

NN br. 133/2010, 01.12.2010

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o polaganju novčanog depozita kod Hrvatske narodne banke

NN br. 133/2010, 01.12.2010

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o kamatnim stopama i naknadama Hrvatske narodne banke

NN br. 133/2010, 01.12.2010

Opširnije

Odluka o obveznoj pričuvi

NN br. 133/2010, 01.12.2010

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o načinu i rokovima dostavljanja podataka o prometu na tržištu stranih sredstava plaćanja

NN br. 133/2010, 01.12.2010

Opširnije

Odluka o izmjenama Odluke o blagajničkim zapisima Hrvatske narodne banke

NN br. 133/2010, 01.12.2010

Opširnije

Odluka o načinu obračuna, naplate i plaćanja kamata i naknada Hrvatske narodne banke

NN br. 133/2010, 01.12.2010

Opširnije

Izmjena Liste tradicionalnih izraza za vino

NN br. 133/2010, 01.12.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izravnim plaćanjima u poljoprivredi

NN br. 133/2010, 01.12.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o posebnim uvjetima za objekte u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji se odobravaju pod posebnim uvjetima

NN br. 133/2010, 01.12.2010

Opširnije

prva  prethodna 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 slijedeća    zadnja
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)