RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Statut Turističke zajednice Varaždinske županije

NN br. 130/2010, 22.11.2010

Opširnije

Statut Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije

NN br. 130/2010, 22.11.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju upisnika registriranih i odobrenih objekata te o postupcima registriranja i odobravanja objekata u poslovanju s hranom

NN br. 130/2010, 22.11.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkoj ispravnosti automata i stolova za igre na sreću

NN br. 130/2010, 22.11.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i uplatnim mjestima kladionica

NN br. 130/2010, 22.11.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o Jedinstvenom registru računa

NN br. 130/2010, 22.11.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja

NN br. 130/2010, 22.11.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima i postupku prilagodbe Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

NN br. 130/2010, 22.11.2010

Opširnije

Odluka o izdavanju obveznica Republike Hrvatske uz plasman na domaćem tržištu kapitala u iznosu od 4.000.000.000,00 kuna

NN br. 130/2010, 22.11.2010

Opširnije

Zakon o mirovinskom osiguranju (pročišćeni tekst)

NN br. 130/2010, 22.11.2010

Opširnije

Prosječna mjesečna isplaćena bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj - kolovoz 2010.

NN br. 129/2010, 19.11.2010

Opširnije

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj - kolovoz 2010.

NN br. 129/2010, 19.11.2010

Opširnije

Indeks potrošačkih cijena u listopadu 2010. godine

NN br. 129/2010, 19.11.2010

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prikupljanju podataka o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom

NN br. 129/2010, 19.11.2010

Opširnije

Uredba o kriterijima za oslobođenje ili umanjenje upravno-kaznene mjere

NN br. 129/2010, 19.11.2010

Opširnije

Uredba o kriterijima za izricanje upravno-kaznene mjere

NN br. 129/2010, 19.11.2010

Opširnije

Stopa promjene proizvođačkih cijela industrijskih proizvoda u listopadu 2010.

NN br. 128/2010, 17.11.2010

Opširnije

Odluka o porezima Općine Brtonigla

NN br. 128/2010, 17.11.2010

Opširnije

Pravilnik o licencijama u djelatnosti cestovnog prometa

NN br. 128/2010, 17.11.2010

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi

NN br. 128/2010, 17.11.2010

Opširnije

Zakon o izmjeni Zakona o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja

NN br. 128/2010, 17.11.2010

Opširnije

Pravilnik o provedbi mjere 302 "Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti" unutar IPARD programa

NN br. 127/2010, 16.11.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere 301. "Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture" unutar IPARD programa

NN br. 127/2010, 16.11.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama

NN br. 127/2010, 16.11.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske

NN br. 127/2010, 16.11.2010

Opširnije

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o energiji

NN br. 127/2010, 16.11.2010

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori

NN br. 127/2010, 16.11.2010

Opširnije

Dodatak II o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za putničke agencije od 12. lipnja 2002.

NN br. 126/2010, 12.11.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima

NN br. 126/2010, 12.11.2010

Opširnije

Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku građevinskog inspektora

NN br. 126/2010, 12.11.2010

Opširnije

Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku urbanističkog inspektora

NN br. 126/2010, 12.11.2010

Opširnije

Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku inspektora zaštite okoliša

NN br. 126/2010, 12.11.2010

Opširnije

Pravilnik o načinu pečaćenja prostorija, prostora i sredstava za rad nadziranih osoba prema propisima o zaštiti okoliša

NN br. 126/2010, 12.11.2010

Opširnije

Odluka o zabrani ribolova tuna (Thunnus thynnus) u 2010. godini

NN br. 126/2010, 12.11.2010

Opširnije

Pravilnik o organizaciji tržišta prirodnog plina

NN br. 126/2010, 12.11.2010

Opširnije

Statut Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije

NN br. 124/2010, 08.11.2010

Opširnije

Pravilnik o strukturi i sadržaju te načinu i rokovima dostave financijskih i dodatnih izvještaja leasing društava

NN br. 124/2010, 08.11.2010

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN br. 124/2010, 08.11.2010

Opširnije

Naputak u svezi primjene pojedinih odredbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 152/08 i 21/10) koje se odnose na raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske

NN br. 124/2010, 08.11.2010

Opširnije

Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz sufinanciranje troškova kupnje opreme, ribolovnih alata, plovila i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na slatkim vodama u 2010. godini

NN br. 124/2010, 08.11.2010

Opširnije

Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2010. godini

NN br. 124/2010, 08.11.2010

Opširnije

Zakon o izmjenama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

NN br. 124/2010, 08.11.2010

Opširnije

Zakon o izmjenama Zakona o šumama

NN br. 124/2010, 08.11.2010

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu

NN br. 124/2010, 08.11.2010

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

NN br. 124/2010, 08.11.2010

Opširnije

Statut Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije

NN br. 123/2010, 04.11.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit

NN br. 123/2010, 04.11.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

NN br. 123/2010, 04.11.2010

Opširnije

Izmjene i dopune Upute o upotrebi slovnih kratica i brojčanih oznaka za države i zemlje i novčane jedinice u platnom prometu s inozemstvom

NN br. 122/2010, 03.11.2010

Opširnije

Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu ostvarivanja porezne olakšice obveznika poreza na dobit na područjima posebne državne skrbi

NN br. 122/2010, 03.11.2010

Opširnije

prva  prethodna 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 slijedeća    zadnja
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)