RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Porezna pravednost - uvodnik

rrif - 6.2010, str. 15

Računovodstveni i porezni položaj prodaje robe u tranzitu

rrif - 6.2010, str. 17

Računovodstvo vlastitih poslovnih udjela

rrif - 6.2010, str. 22

Promjene računovodstvenih politika pri ulaganjima u nekretnine

rrif - 6.2010, str. 29

Sastavljanje konsolidiranih financijskih izvješća

rrif - 6.2010, str. 33

Financijski izvještaji mirovinskih društava i mirovinskih fondova

rrif - 6.2010, str. 48

Predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2009. radi javne objave

rrif - 6.2010, str. 50

Prodaja dugotrajne nefinancijske imovine i primljene dionice na dar Praktikum proračunskog računovodstva

rrif - 6.2010, str. 56

Primjer računovodstvene politike udruge

rrif - 6.2010, str. 58

Članarina kod neprofitnih pravnih osoba

rrif - 6.2010, str. 65

Ukida se niža stopa posebnog poreza

rrif - 6.2010, str. 66

Nadoknada za neiskorišteni godišnji odmor

rrif - 6.2010, str. 68

Porezni položaj usluga u turizmu – pružanje usluga izravno ili putem agencije

rrif - 6.2010, str. 73

Porezni položaj ugostiteljskih usluga u domaćinstvu − najam soba, postelja, kampovi

rrif - 6.2010, str. 83

Porezni položaj obavljanja djelatnosti u stambenom prostoru

rrif - 6.2010, str. 89

Rasprava o najmovima

rrif - 6.2010, str. 92

Javna nabava u projektima koji se financiraju bespovratnim sredstvima iz EU fondova

rrif - 6.2010, str. 94

Refleksije saniranja javnog duga Grčke na financijsku stabilnost eurozone i EU

rrif - 6.2010, str. 97

Stvaranje kriznog fonda i sprječavanje dvostrukog oporezivanja

rrif - 6.2010, str. 100

Proračunski manjak u eurozoni i EU 27

rrif - 6.2010, str. 102

Mjenica kao „osnova za plaćanje“ u platnom prometu

rrif - 6.2010, str. 106

Nadzorne knjige

rrif - 6.2010, str. 110

Nova devizna Odluka u vezi s gotovinskim prometom

rrif - 6.2010, str. 119

Prijenos gotovine preko granice prema odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca

rrif - 6.2010, str. 121

Obrada godišnje porezne prijave obrtnika za 2009.

rrif - 6.2010, str. 125
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)