RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

ZOR - uvodnik glavnog urednika

rrif - 7.2015, str. 7

Ulaganje u dugotrajnu imovinu kao uvjet za reinvestiranje dobitka tijekom 2015. godine

rrif - 7.2015, str. 11

Isplata dividendi i udjela u dobitku fizičkim osobama

rrif - 7.2015, str. 18

Primjena modela ciljnih troškova u analizi upravljanja troškovima

rrif - 7.2015, str. 29

Robni zajam i financijska imovina

rrif - 7.2015, str. 37

Polugodišnji financijski izvještaj za neprofitne organizacije za 2015. godinu

rrif - 7.2015, str. 39

Operativni i financijski lizing

rrif - 7.2015, str. 47

Primjena najniže osnovice za obračun doprinosa za osiguranike u radnom odnosu

rrif - 7.2015, str. 49

Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora i regres

rrif - 7.2015, str. 55

Plaće radnika u diplomatskim i konzularnim predstavništvima

rrif - 7.2015, str. 63

Statistička izvješća o činjenicama bitnim za oporezivanje - OPZ-STAT-1

rrif - 7.2015, str. 71

J. d.o.o. te društva u likvidaciji i stečaju ne plaćaju članarinu HGK-u

rrif - 7.2015, str. 74

Isplata kamata fizičkim osobama i JOPPD

rrif - 7.2015, str. 76

Registriranje hrvatskih poreznih obveznika za potrebe PDV-a u Francuskoj

rrif - 7.2015, str. 83

Ustupanje prava na povrat poreza sklapanjem ugovora o ustupu ili cesiji

rrif - 7.2015, str. 92

Kretanje trošarinskih proizvoda s plaćenom trošarinom između država članica Europske unije

rrif - 7.2015, str. 101

Oporezivanje dividendi i udjela u dobitku iz inozemstva

rrif - 7.2015, str. 107

Obvezujuća mišljenja, ispravak prijave i porezna nagodba

rrif - 7.2015, str. 113

Uloga revizora u procesu financijskog due diligencea

rrif - 7.2015, str. 118

Izmjene standarda za mala i srednje velika poduzeća

rrif - 7.2015, str. 125

Zapošljavanje u EU-u i sanacija banaka

rrif - 7.2015, str. 126

Nova visina zateznih i ugovornih kamata

rrif - 7.2015, str. 128

Devizna blagajna

rrif - 7.2015, str. 130

Reprezentacija i promidžba kod obrtnika – obveznika poreza na dohodak

rrif - 7.2015, str. 135

Sigurnost i označavanje igračaka

rrif - 7.2015, str. 139

Kontrola podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja

rrif - 7.2015, str. 147

Privremeno sezonsko zapošljavanje izvan mjesta prebivališta

rrif - 7.2015, str. 158

Usmeni otkaz i upozorenje prije otkaza te smanjenje plaće

rrif - 7.2015, str. 160

Zastara u obveznom pravu – najvažnija pitanja iz prakse

rrif - 7.2015, str. 168

Ugovori o zakupu

rrif - 7.2015, str. 176

Organiziranje i provedba volontiranja

rrif - 7.2015, str. 182

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 7.2015, str. 192

Stručne informacije

rrif - 7.2015, str. 0

Novi propisi

rrif - 7.2015, str. 0

Vijesti iz udruge

rrif - 7.2015, str. 0
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)