RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Put u raj

rrif - 4.2005, str. 11

Troškovi promidžbe i reprezentacije od 1. siječnja 2005.

rrif - 4.2005, str. 13

Obračunavanje primitaka u naravi

rrif - 4.2005, str. 19

Uporaba dobitka i pokriće gubitka

rrif - 4.2005, str. 26

Razlike koje dovode do odgođenih poreza

rrif - 4.2005, str. 38

Posebnosti poslovanja u inozemstvu za 2004.

rrif - 4.2005, str. 42

Konsolidirana financijska izvješća

rrif - 4.2005, str. 52

Otvaranje poslovnih knjiga za 2005. i zaključak za 2004. za poduzetnike

rrif - 4.2005, str. 64

Tromjesečni statistički izvješaji u 2005. (za I. – III. predaje se FINA-i do 20. travnja 2005.)

rrif - 4.2005, str. 73

Novosti iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde

rrif - 4.2005, str. 76

Izazov povećanju kapitala dioničkih društava

rrif - 4.2005, str. 78

Posljednje napomene u svezi s prijavom poreza na dobitak za 2004.

rrif - 4.2005, str. 84

Usklađenje poreznih evidencija prije predaje prijave poreza na dobitak za 2004.

rrif - 4.2005, str. 87

Porez na dobit po odbitku

rrif - 4.2005, str. 90

Procjena porezne osnovice

rrif - 4.2005, str. 95

Poslovanje sportaša

rrif - 4.2005, str. 98

Masovna proizvodnja prema individualnim potrebama potrošača i ekonomija diferencijacije

rrif - 4.2005, str. 116

Izravna prodaja i pravila poslovanja izravne prodaje

rrif - 4.2005, str. 121

Obavljanje usluga prehrane, pića i napitaka u objektima zatvorenog tipa

rrif - 4.2005, str. 124

Depozitni poslovi rezidenata

rrif - 4.2005, str. 126

Prestanak funkcije predsjednika i člana uprave dioničkog društva

rrif - 4.2005, str. 129

Odgovornost prijevoznika za štete na stvarima i/ili osobama

rrif - 4.2005, str. 138

Donesen je novi Zakon o obveznim odnosima

rrif - 4.2005, str. 142

Radni sporovi u sudskoj praksi Vrhovnog suda Republike Hrvatske

rrif - 4.2005, str. 147

Novi propisi

rrif - 4.2005, str. 148

Poslovne obavijesti

rrif - 4.2005, str. 150

Dohotci članova predstavničkih i izvršnih tijela

rrif - 4.2005, str. 3

Registar korisnika proračuna

rrif - 4.2005, str. 13

Novi način knjiženja poslovnih događaja od 1. siječnja 2005.

rrif - 4.2005, str. 19

Financijski izvještaji za razdoblje 1. siječnja do 31. ožujka za proračune i korisnike proračuna

rrif - 4.2005, str. 26

Okružnica o predaji financijskih izvještaja proračuna i korisnike proračuna za razdoblje 1. siječnja do 31. ožujka 2005.

rrif - 4.2005, str. 35

Obrazac OBVEZE i cjelovit primjer nekih poslovnih događaja

rrif - 4.2005, str. 37

Pravna zaštita u postupcima javne nabave

rrif - 4.2005, str. 61
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)