RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

PDV u turizmu

pip - 6.2006, str. 3

Inkongruentno pokriće

pip - 6.2006, str. 8

Kodifikacija ugovornog prava osiguranja

pip - 6.2006, str. 17

Prava i obveze ugovaratelja u prijevozu opasnih stvari morem

pip - 6.2006, str. 25

Razmatranje pitanja primjene nekih pravila Kolektivnog ugovora za HEP d.d. iz 1999. nakon prestanka njegova važenja

pip - 6.2006, str. 28

Zapošljavanje naših državljana u SR Njemačkoj i izdavanje radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u RH

pip - 6.2006, str. 31

Prikaz Zakona o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade

pip - 6.2006, str. 34

Proglašenje nestale osobe umrlom i dokazivanje smrti

pip - 6.2006, str. 38

Javni interes kao pravni standard u hrvatskom zakonodavstvu

pip - 6.2006, str. 43

Osnivanje i organiziranje zajedničkog upravnog tijela dviju ili više jedinica lokalne samouprave

pip - 6.2006, str. 53

Europska zadruga

pip - 6.2006, str. 58

Vijesti iz Europske unije

pip - 6.2006, str. 71

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

pip - 6.2006, str. 74

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina

pip - 6.2006, str. 79

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Poreza na dohodak

pip - 6.2006, str. 79

Porez na dobitak

pip - 6.2006, str. 90

Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine

pip - 6.2006, str. 93

Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi

pip - 6.2006, str. 97

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uredenja i graditeljstva

pip - 6.2006, str. 99

Središnji državni ured za upravu

pip - 6.2006, str. 102

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

pip - 6.2006, str. 104

Ministarstvo pravosuđa

pip - 6.2006, str. 105

Obvezno pravo

pip - 6.2006, str. 106

Stvarno pravo

pip - 6.2006, str. 107

Pravo trgovačkih društava

pip - 6.2006, str. 107

Radno pravo

pip - 6.2006, str. 109

Pomorsko pravo

pip - 6.2006, str. 110

Pravo intelektualnog vlasništva

pip - 6.2006, str. 110

Parnični postupak

pip - 6.2006, str. 111

Ovršni postupak

pip - 6.2006, str. 112

Upravno pravo

pip - 6.2006, str. 113

Kazneno pravo

pip - 6.2006, str. 114

Porezno pravo

pip - 6.2006, str. 118

Pravo trgovačkih društava

pip - 6.2006, str. 120

Pravo društava - Ortaštvo

pip - 6.2006, str. 122

Pravo tržišnog natjecanja

pip - 6.2006, str. 122

Obvezni odnosi

pip - 6.2006, str. 124

Postupovno pravo

pip - 6.2006, str. 127

Radno pravo

pip - 6.2006, str. 128

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 6.2006, str. 129

Odgovori na pitanja

pip - 6.2006, str. 132

Pregled novih propisa

pip - 6.2006, str. 139
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)