RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Novčane kazne u sudskim postupcima kao prihod Državnog proračuna

pip - 3.2004, str. 3

Zadužnica nakon Novele Ovršnog zakona 2003.

pip - 3.2004, str. 5

Ugovor o radu na određeno vrijeme i redoviti otkaz

pip - 3.2004, str. 11

Koji se općinski ili gradski porezi moraju prijaviti do 31. 3. 2004.

pip - 3.2004, str. 13

O poreznom postupku

pip - 3.2004, str. 16

Žalba u poreznom postupku

pip - 3.2004, str. 22

Raskid ugovora zbog zakašnjenja i neispunjenja (I.)

pip - 3.2004, str. 27

Šutnja kod sklapanja trgovačkih ugovora

pip - 3.2004, str. 32

Ugovor o zakupu broda u hrvatskom pravu

pip - 3.2004, str. 36

Prikaz Konvencije UN protiv korupcije i njezino značenje za RH - mjere za sprječavanje korupcije (čl. 5. do 14.)

pip - 3.2004, str. 38

Zakon o elektroničkoj trgovini - sklapanje ugovora u elektroničkom obliku i pružanje usluga informacijskog društva

pip - 3.2004, str. 46

Unutarnje tržište EU - usklađivanje tehničkog zakonodavstva

pip - 3.2004, str. 60

Vijesti iz Europske unije

pip - 3.2004, str. 63

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

pip - 3.2004, str. 69

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove

pip - 3.2004, str. 75

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

pip - 3.2004, str. 75

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak

pip - 3.2004, str. 78

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja

pip - 3.2004, str. 79

Ministarstvo financija - Carinska uprava

pip - 3.2004, str. 81

Ministarstvo pravosuđa

pip - 3.2004, str. 82

Ministarstvo rada i socijalne skrbi

pip - 3.2004, str. 85

Državni inspektorat

pip - 3.2004, str. 87

Stvarno pravo

pip - 3.2004, str. 88

Obvezno pravo

pip - 3.2004, str. 88

Pravo trgovačkih društava

pip - 3.2004, str. 90

Radno pravo

pip - 3.2004, str. 91

Parnični postupak

pip - 3.2004, str. 92

Ovršni postupak

pip - 3.2004, str. 92

Prekršajno pravo

pip - 3.2004, str. 93

Kazneno pravo

pip - 3.2004, str. 94

Porezno pravo

pip - 3.2004, str. 95

Porez na dohodak

pip - 3.2004, str. 97

Porez na dobitak

pip - 3.2004, str. 100

Porez na dodanu vrijednost

pip - 3.2004, str. 101

Informacije iz zemlje i svijeta

pip - 3.2004, str. 102

Odgovori na pitanja

pip - 3.2004, str. 112

Pregled novih propisa

pip - 3.2004, str. 118
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)