RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Zbog specifične pravne naravi kolektivnog ugovora, a s obzirom na status ugovornih strana i ugovornu materiju te njegovu važnost u odnosu na opću svrhu kolektivnog pregovaranja, u ovom se članku razmatraju pitanja vezana za otkaz kolektivnog ugovora i posljedice toga otkaza kada kolektivni ugovor otkazuje poslodavac. U takvoj situaciji bitne su posljedice (učinci) otkaza na prava koja su kolektivnim ugovorom bila za radnika povoljnije uređena, ali i moguća odgovornost poslodavca s motrišta postojanja objektivno opravdanog razloga za otkazivanje kolektivnog ugovora.

1. Uvodno
2. Pravne osnove kolektivnog pregovaranja
3. Otkazivanje kolektivnog ugovora
4. Stajališta sudova
5. Završne napomene 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)