RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Ovaj je članak usmjeren na argumentiranje mišljenja kako je nedopustivo, u praksi općeprihvaćeno pravno shvaćanje, da poslodavac smije jednostranom izmjenom pravilnika o radu smanjiti radniku ugovorenu plaću jer je ugovor o radu sadržavao uglavak o upućivanju na pravilnik iako je pri ugovaranju plaća prema tada važećem pravilniku bila veća.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)