RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Ovaj je članak usmjeren na argumentiranje mišljenja kako je nedopustivo, u praksi općeprihvaćeno pravno shvaćanje, da poslodavac smije jednostranom izmjenom pravilnika o radu smanjiti radniku ugovorenu plaću jer je ugovor o radu sadržavao uglavak o upućivanju na pravilnik iako je pri ugovaranju plaća prema tada važećem pravilniku bila veća.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)