RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Novim Zakonom o radu utvrđena je obveza usklađenja pravilnika o radu (kao autonomnog akta poslodavca kojega je on obvezan donijeti i objaviti pod Zakonom utvrđenim uvjetima sa Zakonom predviđenim sadržajem) s odredbama tog, novog Zakona, u roku od šest mjeseci od njegova stupanja na snagu, što znači do kraja lipnja 2010. Naime, s obzirom na to da je novim Zakonom o radu uveden stanovit broj novih instituta, određena radnopravna i s njima povezana pitanja su uređena na nov i drukčiji način, te uslijed drugih s time povezanih razloga, neminovno se nametnula potreba za usklađenjem pravilnika o radu - razumljivo onih poslodavaca koji su ga u obezi imati - s odredbama novog Zakona o radu. Napominjemo da se predmetna obveza usklađenja ne odnosi na ugovore o radu, budći da nije popisana obveza usklađenja ugovora o radu s odredbama novog Zakona o radu.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)