RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Program zbrinjavanja viška radnika je posebna mjera kojom se od radnika i od šire društvene zajednice, nastoje otkloniti ili umanjiti štetne posljedice otkaza ugovora o radu u slučaju kad postoji mogućnost da poslodavac u kraćem roku otkaže veći broj ugovora o radu. S obzirom na to da je novim Zakonom o radu, koji je stupio na snagu 1. siječnja ove godine, ovaj institut izmijenjen u značajnoj mjeri, te su odmah uočene dvojbe u njegovoj primjeni. Problem je nastao jer je novim Zakonom uvedena obveza prethodnog savjetovanja poslodavca sa radničkim vijećem tj. sindikalnim povjerenikom s ciljem izbjegavanja potrebe za prestankom većeg broja ugovora o radu, a odredba kojom se sada propisuje obveza izrade programa, u pogledu uvjeta za izradu tog programa poziva se na odredbu koja propisuje uvjete za nastanak obveze prethodnog savjetovanja s ciljem otklanjanja potrebe za otkazivanjem. Pri tome to nije učinjeno na jasan način, a nije niti učinjeno na način da sadržaj odredbi koje uređuju zbrinjavanje viška radnika odgovaraju direktivi po uzoru na koju su izmjene učinjene.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)