RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U ovom članku razmatramo odnose prava na pristup informacijama s nekoliko srodnih prava, prije svega na informacijskom području (pravo na slobodu izražavanja misli, pravo na zaštitu privatnosti – s naglaskom na zaštiti osobnih podataka, pravo na predstavku), ali i s pravom na pošteno (pravično) suđenje.U razmatranje je uključen i institut objavljivanja propisa.

  1. Uvod
  2. Osnovno o pravu na pristup informacijama javnog sektora
  3. Odnos prema pravu na slobodu izražavanja
  4. Odnos prema pravu na zaštitu privatnosti
  5. Odnos prema pravu na predstavku (peticiju)
  6. Odnos prema pravu na pošteno (pravično) suđenje (na primjeru europskog prava)
  7. Odnos prema institutu objavljivanja propisa
  8. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)