RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Kada se govori o slobodi medija bitno je napomenuti da je to složena materija, osobito promatramo li je s pozicije kolizije različitih jednakovrijednih i pravom zaštićenih interesa i prava. S jedne strane se nalazi sloboda izražavanja i mišljenja te pravo na prikupljanje, prenošenje i primanje informacija, dok s druge strane stoji pravo pravnih subjekata na zaštitu i očuvanje njihovih dobara neimovinske naravi. U ovom članku autor nastavlja s razradom naslovne problematike te ističe da je zadaća medijskog zakonodavstva ponuditi rješenja kako staviti ova dva spomenuta oprečna zahtijeva u ravnotežu, odnosno otkloniti poremećaje ravnoteže kada do njih dođe.

  1. Odgovornost za štetu prouzročenu objavom informacije u medijima
  2. Zaključna razmatranja

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)