RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Kako je u pogledu načina utvrđivanja cijene sata nestručne tuđe pomoći i njege u sudskoj praksi došlo do nejedinstvene primjene zakona a time i do nejednakosti pravnih subjekata pred zakonom, autor u ovom članku ukazuje na potrebu da Vrhovni sud RH promptno, korištenjem zakonskih ovlaštenja kojima raspolaže, utječe na ujednačavanje sudske prakse.

  1. Troškovi potrebe za tuđom pomoći i/ili njegom kao pravno priznati oblik naknade imovinske štete – pravna podloga
  2. Nužnost razlikovanja stručne i nestručne usluge tuđe pomoći i/ili njege
  3. Nestručna usluga tuđe pomoći i/ili njege
  4. Pravilan način utvrđivanja cijene sata nestručne tuđe pomoći i/ili njege
  5. Judikatura Vrhovnog suda
  6. Kritika judikature sudova nižeg stupnja
  7. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)