RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U ovom se članku izlažu prekogranični i poreznopravni aspekti poslovanja investicijskih fondova, s naglaskom na otvorenim investicijskim fondovima. Prekogranični aspekti važni su za domaće tržište kapitala u svjetlu budućeg pristupanja RH Europskoj uniji, a povezani su s dvjema temeljnim gospodarskim slobodama u EU: slobodom pružanja usluga i slobodom kretanja kapitala. Stoga se prekogranični aspekti djelovanja investicijskih fondova mogu pratiti na dvjema razinama. Sloboda pružanja usluga očituje se kao mogućnost da strano društvo za upravljanje investicijskim fondom pruža usluge na području druge države članice, a sloboda kretanja kapitala očituje se u tome da se udjeli fondova domiciliranih u nekoj državi članici mogu nuditi i u drugim zemljama članicama (tzv. europska putovnica).

  1. Uvod
  2. Pravna pitanja prekograničnog djelovanja investicijskih fondova

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)