RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Znanje prodavatelja o nedostatku stvari

Predmet: Kupac ne gubi pravo da se pozove na neki nedostatak i kad nije izvršio svoju obvezu da u određenom roku obavijesti prodavatelja o postojanju nedostatka, ako je taj nedostatak bio poznat prodavatelju ili mu nije mogao ostati nepoznat.

Broj presude: Rev-618/11-2 od 14. ožujka 2012.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Prema tome, proizvođač koji je ujedno i prodavatelj stvari, što je u ovom konkretnom predmetu slučaj, odgovara kupcu za nedostatke stvari koji su mu bili poznati ili mu nisu mogli ostati nepoznati i onda kad kupac nije pregledao stvar niti ga je u određenom roku obavijestio o nedostatku (rješidba, broj Rev-42/88 od 29. lipnja 1988.), a što radi pogrešnog pravnog pristupa nižestupanjskih sudova nije raspravljeno.“

 
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)