RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zavaravajuća poslovna praksa

Predmet: Zavaravajućom poslovnom praksom smatra se, između ostalog, označavanje proizvoda oznakama »gratis«, »besplatno«, »bez naknade« ili sličnim oznakama ako potrošač mora za taj proizvod platiti bilo koji iznos različit od nužnih troškova odgovaranja na poslovnu praksu, troškova dostave ili primitka proizvoda.

Broj presude: Gž-50/2019, od 6. ožujka 2019.

Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Stoga, u odnosu na prvi element, gdje je potrebno uzeti u obzir sve konkretne okolnosti pojedinačnog slučaja, ovaj Sud nalazi da poziv na kupnju proizvoda s oznakom „gratis“, ako potrošač mora za taj proizvod platiti bilo koji iznos, čini povrede temeljnih odredbi Zakona o zaštiti potrošača kojima su regulirana osnovna prava potrošača, a time se ujedno osigurava pravilno funkcioniranje javnog poretka, društvene discipline i društvenih vrijednosti u Republici Hrvatskoj kao elementarnih i temeljnih vrednota države, čije bi kršenje moglo ugroziti odnosno povrijediti pravilno i zakonito funkcioniranje društva i vladavinu prava. 
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)