RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zastara tražbine za oduzeto zemljište

Predmet: Potraživanje naknade za zemljište koje je vlasniku oduzeto bez zakonom predviđenog postupka i ne može se tužitelju vratiti zastarijeva u općem zastarnom roku od pet (5) godina.

Broj presude: Gž-374/2016-3, od 05. studenog 2019.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

U pogledu računanja tijeka zastarnog roka osnovano ukazuje tuženik da isti počinje teći od trenutka izgradnje ceste, odnosno od trenutka kada tužitelj više ne može tražiti predaju u posjed predmetnog zemljišta a o čemu je Vrhovni sud zauzeo jasno pravno stajalište u recentnoj sudskoj praksi na koju se poziva i tuženik u žalbi.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)