RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zastara tražbine iz zadužnice

Predmet: Na tražbinu iz zadužnice koja je privatna isprava i na kojoj je potpis dužnika samo ovjeren kod javnog bilježnika (zadužnice sastavljene prije 1. siječnja 2011.) i koja nije potvrđena od javnog bilježnika (solemnizirana) primjenjuje se opći zastarni rok od 5 godina, dok se na tražbine iz zadužnice koje su potvrđene kod javnog bilježnika (solemnizirane) primjenjuje zastarni rok od 10 godina.

Broj presude: 8 Gž-1094/2018-2, od 30. siječnja 2019.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Sporna bjanko zadužnica izdana je prije 1. siječnja 2011., pa se prema navedenom pravnom shvaćanju, na nju odnosi petogodišnji zastarni rok, koji, zbog nastalih prekida zastare, nije protekao. Nadalje, i stavkom 5. članka 183. tadašnjeg OZ-a, kao i članka 214. sada važećeg OZa na koji se pozvao prvostupanjski sud, bilo je propisano da na temelju isprava iz stavka 1. i 2. ovoga članka vjerovnik može po svom izboru zahtijevati na način propisan u stavku 3. toga članka od pravne osobe koja obavlja poslove platnoga prometa naplatu svoje tražbine od dužnika ili jamaca plataca, ili i od dužnika i jamaca platca.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)