RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zasnivanje prava služnost puta

Predmet: Pravo stvarnih služnosti koje je na teret neke nekretnine osnovano na temelju zakona, ali nije upisano u zemljišnu knjigu, ne može se, niti kada je utvrđeno odlukom suda, suprotstaviti pravu onoga koji je postupajući s povjerenjem u zemljišne knjige u dobroj vjeri upisao svoje pravo na nekretnini dok još nije bilo upisano to pravo služnosti koje je osnovano na temelju zakona.

Broj presude: Gž-5140/2018-2/2014-2, od 8. siječnja 2019.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Naime, prema odredbi čl. 234. ZV da bi ovlaštenik prava služnosti mogao u postupku pred sudom ostvariti svoje pravo iz čl. 233. ZV (Zahtjev za poštovanje prava služnosti), mora dokazati svoje pravo služnosti i tuženikov čin onemogućavanja ili uznemiravanja izvršavanja toga prava.
S obzirom na to da je tužitelj u tužbi naveo da je prije podnošenja tužbe tražio od tuženika da se služnost upiše u zemljišnim knjigama, ali da je dogovor s tuženikom izostao, a prvostupanjski sud u vezi tih navoda nije utvrđivao odlučnu činjenicu glede onemogućavanja ili uznemiravanja izvršavanja prava služnosti od strane tuženika, po ocjeni ovog suda u tom dijelu je činjenično stanje ostalo nepotpuno utvrđeno (čl. 355. ZPP). Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)