RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zakonska zabrana natjecanja – izvanredni otkaz

Predmet: Uzimajući u obzir da je tužitelj bez suglasnosti tuženika obavljao povremeni prijevoz koji obavlja i tuženik, da je zabrana natjecanja ugovorena između tužitelja i tuženika, propisana Zakonom o radu, kao i Pravilnikom i Kolektivnim ugovorom tuženika, da je tuženik u više navrata upozoravao radnike da nije dozvoljeno baviti se djelatnostima koje obavlja poslodavac, to ovaj sud nalazi da se radi o osobito teškoj povredi obveze iz radnog odnosa.

Broj presude: Gž R-59/2019-2, od 21. ožujka 2019.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Polazeći od izloženog i uzimajući u obzir sve utvrđene okolnosti slučaja da je tužitelj kod tuženika obavljao odgovorne poslove kontrolora, da je bez suglasnosti tuženika obavljao povremeni prijevoz koji obavlja i tuženik, da je zabrana natjecanja ugovorena između tužitelja i tuženika, da je propisana Zakonom o radu, kao i Pravilnikom i Kolektivnim ugovorom tuženika, da je tuženik u više navrata upozoravao radnike da nije dozvoljeno baviti se djelatnostima koje obavlja poslodavac, da je broj prodanih karata i registriranih putnika kod tuženika u padu, to ovaj sud nalazi da se radi o osobito teškoj povredi obveze iz radnog odnosa zbog koje, uz uvažavanje svih okolnosti i interesa obiju ugovornih stranaka, nastavak radnog odnosa nije moguć (članka 116. st. 1. ZR-a).
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)