RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zahtjev za zaštitu prava radnika

Predmet: Prekluzivni rok od 15 dana u kojem poslodavac ima pravo donijeti odluku o zahtjevu za zaštitu prava za poslodavca ne može početi teći prije nego što poslodavac zaprimi radnikov zahtjev za zaštitu prava. Za radnika prekluzivni rok od 15 dana za podnošenje tužbe ne može početi prije poslodavčevog prekluzivnog roka, koji počinje teći prvog sljedećeg dana od dana kada je poslodavac primio radnikov zahtjev za zaštitu prava.

Broj presude: Rev 2748/2019-2, od 28. kolovoza 2019.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Primjenjujući zauzeto pravno shvaćanje na konkretan spor, proizlazi da je tužiteljica, nakon što tuženik nije odlučio o prvo podnesenom zahtjevu za zaštitu prava, drugi zahtjev za zaštitu prava, podnesen po punomoćniku preporučenom pošiljkom s povratnicom predanom pošti 9. travnja 2014. (zaprimljen kod poslodavca 11. travnja 2014.) podnijela u zakonskom roku iz čl. 129. st. 2. ZR jer je zadnji dan roka za podnošenje tužbe isticao 13. svibnja 2014. (utorak), a iz spisa proizlazi da je tužiteljica tužbu sudu podnijela preporučenom pošiljkom predanom pošti 12. svibnja 2014.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)