RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zabrana naplate po zadužnici privremenom mjerom

Predmet: Da bi sud privremenom mjerom intervenirao u postupak naplate po zadužnici predlagatelj osiguranja koji je izdavatelj zadužnice mora prije svega učiniti vjerojatnom svoju tražbinu usmjerenu na vraćanje zadužnice ili trajnu zabranu naplate iznosa iz zadužnice, pri čemu se zahtjev može temeljiti na različitim osnovama.

Broj presude: 5 Gž-420/19-2, od 10. travnja 2019.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Naime, iako zadužnice glase na iznos od 500.000,00 kuna iz spisa predmeta proizlazi da je tuženik aktivirao zadužnice radi naplate potraživanja u iznosu od 225.369,40 kuna koji iznos je utužen u točki 1. petita što samo po sebi znači da nije ugrožena naplata potraživanja u tom iznosu s tezom, koja se ponavlja i u žalbi, da postoji mogućnost da će Fina nastaviti postupati po zadužnicama do potpune naplate iznosa koji su navedeni u zadužnicama jer ih evidencijski drži u očevidniku sve dok se naplata ne ostvari u potpunosti i za preostali iznos koji eventualno ne bi pripadao tuženiku, jer taj iznos nije i procesno gledajući ne može biti predmet ove parnice pa ga nema potrebe ni osiguravati.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)