RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN br. 78/2010, 23.06.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o početnoj cijeni poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na natječaju za prodaju i zakup, početnoj visini naknade na natječaju za dugogodišnji zakup i koncesiju za ribnjake

NN br. 78/2010, 23.06.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi

NN br. 78/2010, 23.06.2010

Opširnije

Pravilnik o priređivanju igara na sreću u casinima putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja

NN br. 78/2010, 23.06.2010

Opširnije

Pravilnik o priređivanju lutrijskih igara

NN br. 78/2010, 23.06.2010

Opširnije

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o Uredu za središnju javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske

NN br. 78/2010, 23.06.2010

Opširnije

Uredba o visini vodnoga doprinosa

NN br. 78/2010, 23.06.2010

Opširnije

Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u svibnju 2010.

NN br. 77/2010, 19.06.2010

Opširnije

Indeks potrošačkih cijena u svibnju 2010. godine

NN br. 77/2010, 19.06.2010

Opširnije

Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Novske

NN br. 77/2010, 19.06.2010

Opširnije

Odluka o porezima Grada Buja

NN br. 77/2010, 19.06.2010

Opširnije

Statut Hrvatske veterinarske komore

NN br. 77/2010, 19.06.2010

Opširnije

Uredba o dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

NN br. 77/2010, 19.06.2010

Opširnije

Uredba o izmjenama Uredbe o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje instrumentom pretpristupne pomoći (IPA)

NN br. 77/2010, 19.06.2010

Opširnije

Promjena Ustava Republike Hrvatske

NN br. 76/2010, 18.06.2010

Opširnije

Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu

NN br. 75/2010, 17.06.2010

Opširnije

Pravilnik o sadržaju i načinu izdavanja potvrde o privremenoj nesposobnosti za rad

NN br. 74/2010, 16.06.2010

Opširnije

Uredba o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi

NN br. 74/2010, 16.06.2010

Opširnije

Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

NN br. 74/2010, 16.06.2010

Opširnije

Statut Turističke zajednice Istarske županije

NN br. 73/2010, 14.06.2010

Opširnije

Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Feričanci

NN br. 71/2010, 10.06.2010

Opširnije

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN br. 71/2010, 10.06.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN br. 71/2010, 10.06.2010

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju

NN br. 71/2010, 10.06.2010

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstveno osiguranju

NN br. 71/2010, 10.06.2010

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

NN br. 71/2010, 10.06.2010

Opširnije

Pravilnik o ovlastima i načinu obavljanja vanjskog nadzora kontrolora Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu

NN br. 70/2010, 09.06.2010

Opširnije

Pravilnik o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti

NN br. 70/2010, 09.06.2010

Opširnije

Pravilnik o postupku registracije i sadržaju registra ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima

NN br. 70/2010, 09.06.2010

Opširnije

Pravilnik o postupku dostave i načinu vođenja evidencije kolektivnih ugovora

NN br. 70/2010, 09.06.2010

Opširnije

Pravilnik o načinu objave kolektivnih ugovora

NN br. 70/2010, 09.06.2010

Opširnije

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra udruga

NN br. 70/2010, 09.06.2010

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o uvjetima korištenja službenih osobnih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica, te načinu odobravanja službenih putovanja

NN br. 70/2010, 09.06.2010

Opširnije

Uredba o potporama proizvođačkim organizacijama u sektoru voća i povrća

NN br. 70/2010, 09.06.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu prijavljivanja i odjavljivanja, te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju

NN br. 69/2010, 07.06.2010

Opširnije

Uredba o izmjeni Tarife Zakona o upravnim pristojbama

NN br. 69/2010, 07.06.2010

Opširnije

Odluka o porezima Općine Unešić

NN br. 67/2010, 31.05.2010

Opširnije

Statut Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije

NN br. 67/2010, 31.05.2010

Opširnije

Pravilnik o djelatnostima koje se smatraju industrijom

NN br. 67/2010, 31.05.2010

Opširnije

Pravilnik o načinu objave pravilnika o radu

NN br. 67/2010, 31.05.2010

Opširnije

Minimalna plaća za razdoblje od 1. lipnja 2010. do 31. svibnja 2011. u Republici Hrvatskoj

NN br. 66/2010, 28.05.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku utvrđivanja i priznavanja ozljede na radu i profesionalne bolesti

NN br. 66/2010, 28.05.2010

Opširnije

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima

NN br. 66/2010, 28.05.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obveznom sadržaju, rokovima i obliku obveznih izvješća o radu investicijskih fondova, društava za upravljanje i depozitne banke

NN br. 65/2010, 26.05.2010

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o objavljivanju tumačenja Odbora za tumačenje međunarodnog financijskog izvještavanja 15, 16

NN br. 65/2010, 26.05.2010

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o objavljivanju međunarodnih standarda financijskog izvještavanja

NN br. 65/2010, 26.05.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj

NN br. 65/2010, 26.05.2010

Opširnije

Naredba o zaštiti riba i drugih morskih organizama

NN br. 63/2010, 24.05.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izravnim plaćanjima u poljoprivredi

NN br. 63/2010, 24.05.2010

Opširnije

Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru

NN br. 63/2010, 24.05.2010

Opširnije

prva  prethodna 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 slijedeća    zadnja
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)