RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Izmjene i dopune Statuta Hrvatske odvjetničke komore

NN br. 90/2010, 21.07.2010

Opširnije

Pravilnik o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada

NN br. 90/2010, 21.07.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obavješćivanju o proizvodu koji je opasan za potrošače

NN br. 90/2010, 21.07.2010

Opširnije

Odluka o ne davanju vjerodostojnog tumačenja članka 41. stavka 1. i članka 42. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

NN br. 90/2010, 21.07.2010

Opširnije

Dodatak IV. kolektivnom ugovoru za radnike Hrvatskih šuma društva s ograničenom odgovornošću

NN br. 89/2010, 19.07.2010

Opširnije

Pravilnik o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme

NN br. 89/2010, 19.07.2010

Opširnije

Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2010. godini

NN br. 89/2010, 19.07.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala

NN br. 88/2010, 14.07.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN br. 88/2010, 14.07.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN br. 88/2010, 14.07.2010

Opširnije

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja na zdravstvenu njegu u kući osigurane osobe

NN br. 88/2010, 14.07.2010

Opširnije

Pravilnik o kontroli kakvoće soje, suncokreta i uljane repice u otkupu

NN br. 88/2010, 14.07.2010

Opširnije

Naputak o izmjeni Naputka o uvjetima i načinu ostvarivanja elektroničke komunikacije s registarskim sudom radi upisa društva s ograničenom odgovornošću u sudski registar

NN br. 88/2010, 14.07.2010

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sanitarnoj inspekciji

NN br. 88/2010, 14.07.2010

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

NN br. 88/2010, 14.07.2010

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu

NN br. 88/2010, 14.07.2010

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama

NN br. 88/2010, 14.07.2010

Opširnije

Zakon o izmjenama Zakona o potpori za očuvanje radnih mjesta

NN br. 88/2010, 14.07.2010

Opširnije

Tehnički propis o izmjeni i dopuni Tehničkog propisa o građevnim proizvodima

NN br. 87/2010, 13.07.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda

NN br. 87/2010, 13.07.2010

Opširnije

Pravilnik o prikupljanju podataka i izvješćivanju o cijenama poljoprivrednih proizvoda

NN br. 87/2010, 13.07.2010

Opširnije

Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Đurđenovac

NN br. 86/2010, 12.07.2010

Opširnije

Objava Podataka iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika

NN br. 86/2010, 12.07.2010

Opširnije

Pravilnik o prehrambenim enzimima

NN br. 86/2010, 12.07.2010

Opširnije

Pravilnik o aromama

NN br. 86/2010, 12.07.2010

Opširnije

Pravilnik o dopuni Pravilnika o žitaricama, mlinskim i pekarskim proizvodima, tjestenini, tijestu i proizvodima od tijesta

NN br. 86/2010, 12.07.2010

Opširnije

Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda i usluga

NN br. 86/2010, 12.07.2010

Opširnije

Ustav Republike Hrvatske (pročišćeni tekst)

NN br. 85/2010, 09.07.2010

Opširnije

Pravilnik o načinu obračuna, obrascima i rokovima uplate naknade za korištenje opće korisnih funkcija šuma

NN br. 84/2010, 07.07.2010

Opširnije

Pravilnik o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama

NN br. 84/2010, 07.07.2010

Opširnije

Dodatak br. 1 Kolektivnom ugovoru za HEP grupu

NN br. 83/2010, 05.07.2010

Opširnije

Pravilnik o hrani bez glutena

NN br. 83/2010, 05.07.2010

Opširnije

Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2010. godini

NN br. 83/2010, 05.07.2010

Opširnije

Odluka o vođenju registra zaposlenih u državnim i javnim službama

NN br. 83/2010, 05.07.2010

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Tučepi

NN br. 82/2010, 01.07.2010

Opširnije

Eskontna stopa Hrvatske narodne banke

NN br. 82/2010, 01.07.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede

NN br. 82/2010, 01.07.2010

Opširnije

Pravilnik o posebnim uvjetima za proizvodnju i stavljanje na tržište predmeta opće uporabe

NN br. 82/2010, 01.07.2010

Opširnije

Pravilnik o radnom vremenu, odmorima i dopustima radnika na pomorskim ribarskim plovilima

NN br. 82/2010, 01.07.2010

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nadzornim izvještajima kreditnih institucija

NN br. 81/2010, 30.06.2010

Opširnije

Pravilnik o ekstraktima kave i ekstraktima cikorije

NN br. 81/2010, 30.06.2010

Opširnije

Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine

NN br. 81/2010, 30.06.2010

Opširnije

Pravilnik o postupku izbora radničkog vijeća

NN br. 81/2010, 30.06.2010

Opširnije

Zakon o izmjeni Zakona o šumama

NN br. 80/2010, 28.06.2010

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit

NN br. 80/2010, 28.06.2010

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

NN br. 80/2010, 28.06.2010

Opširnije

Pravilnik o obračunu i naplati vodnoga doprinosa

NN br. 79/2010, 24.06.2010

Opširnije

Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz "sufinanciranje troškova kupnje opreme, ribolovnih alata, plovila i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na moru" u 2010. godini

NN br. 79/2010, 24.06.2010

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju roba i usluga (nabavnih kategorija) središnje javne nabave

NN br. 79/2010, 24.06.2010

Opširnije

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o osiguranju izvoza

NN br. 79/2010, 24.06.2010

Opširnije

prva  prethodna 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 slijedeća    zadnja
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)