RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o pregledu sirovog mlijeka namijenjenog javnoj potrošnji

NN br. 110/2010, 22.09.2010

Opširnije

Indeks potrošačkih cijena u kolovozu 2010. godine

NN br. 109/2010, 20.09.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o potpori kapitalnim ulaganjima u poljoprivredi

NN br. 109/2010, 20.09.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja

NN br. 109/2010, 20.09.2010

Opširnije

Odluka o dopuni i izmjeni Odluke o ovlaštenju područnih ustrojstvenih jedinica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za rješavanje o pravima iz mirovinskog osiguranja primjenom međunarodnih ugovora

NN br. 108/2010, 15.09.2010

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izmjenama uvjeta kredita odobrenih od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva

NN br. 108/2010, 15.09.2010

Opširnije

Uredba o javnim intervencijama i potpori privatnom skladištenju u sektoru goveđeg mesa

NN br. 108/2010, 15.09.2010

Opširnije

Ispravak Pravilnika o prikupljanju podataka i izvješćivanju o cijenama poljoprivrednih proizvoda

NN br. 107/2010, 13.09.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometnu tune (Thunnus thynnus)

NN br. 107/2010, 13.09.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o fitosanitarnom upisniku i biljnim putovnicama

NN br. 107/2010, 13.09.2010

Opširnije

Pravilnik o zahtjevima certificiranja pri uvozu proizvoda ribarstva, živih školjkaša, bodljikaša, plaštenjaka i morskih puževa namijenjenih prehrani ljudi

NN br. 107/2010, 13.09.2010

Opširnije

Pravilnik o izradi elektroničkog potpisa, uporabi sredstva za izradu elektroničkog potpisa, općim i posebnim uvjetima poslovanja za davatelje usluga izdavanja vremenskog žiga i certifikata

NN br. 107/2010, 13.09.2010

Opširnije

Pravilnik o evidenciji davatelja usluga certifiiciranja u Republici Hrvatskoj

NN br. 107/2010, 13.09.2010

Opširnije

Pravilnik o ustroju i djelovanju zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra

NN br. 107/2010, 13.09.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izravnim plaćanjima u poljoprivredi

NN br. 106/2010, 08.09.2010

Opširnije

Dodatak br. 2 Kolektivnom ugovoru za HEP grupu

NN br. 105/2010, 06.09.2010

Opširnije

Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz potporu razvoju akvakulture

NN br. 105/2010, 06.09.2010

Opširnije

Pravilnik o vrstama i visini naknada za obavljanje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

NN br. 105/2010, 06.09.2010

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu

NN br. 103/2010, 31.08.2010

Opširnije

Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu i projekcije za 2011. i 2012. godinu

NN br. 103/2010, 31.08.2010

Opširnije

Uredba o visini trošarine na cigarete

NN br. 102/2010, 27.08.2010

Opširnije

Uredba o visini trošarine za bezolovni motorni benzin

NN br. 102/2010, 27.08.2010

Opširnije

Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u srpnju 2010.

NN br. 99/2010, 18.08.2010

Opširnije

Indeks potrošačkih cijena u srpnju 2010. godine

NN br. 99/2010, 18.08.2010

Opširnije

Pravilnik o Mreži za ruralni razvoj

NN br. 99/2010, 18.08.2010

Opširnije

Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz "Sufinanciranje troškova kupnje opreme, ribolovnih alata, plovila i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na moru" u 2010. godini

NN br. 98/2010, 13.08.2010

Opširnije

Pravilnik o načinu i uvjetima provedbe modela poticanja proizvodnje u ribarstvu

NN br. 98/2010, 13.08.2010

Opširnije

Odluka o utvrđivanju iznosa naknade za izdavanje kartice goriva za poljoprivredu i ribarstvo

NN br. 98/2010, 13.08.2010

Opširnije

Pravilnik o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima

NN br. 96/2010, 06.08.2010

Opširnije

Pravilnik o tehničkim uvjetima i postupku prilagodbe Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

NN br. 96/2010, 06.08.2010

Opširnije

Pravilnik o Jedinstvenom registru računa

NN br. 96/2010, 06.08.2010

Opširnije

Odluka o broju priređivača kojima se može dati pravo priređivanja igara klađenja na području Republike Hrvatske

NN br. 96/2010, 06.08.2010

Opširnije

Odluka o broju priređivača kojima se može dati pravo priređivanja igara na sreću na automatima na području Republike Hrvatske

NN br. 96/2010, 06.08.2010

Opširnije

Odluka o broju priređivača kojima se može dati pravo priređivanja igara na sreću u casinima na području Republike Hrvatske

NN br. 96/2010, 06.08.2010

Opširnije

Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2011. godinu

NN br. 96/2010, 06.08.2010

Opširnije

Dodatak II o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva od 10. svibnja 2002. godine, evid. br. 22/02

NN br. 95/2010, 04.08.2010

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju

NN br. 95/2010, 04.08.2010

Opširnije

Pravilnik o uvjetima za razvrstavanje bolničkih zdravstvenih ustanova u kategorije

NN br. 95/2010, 04.08.2010

Opširnije

Pravilnik o izvješćivanju u sektoru šećera

NN br. 95/2010, 04.08.2010

Opširnije

Dopuna izvatka iz odluka o plaćanju doprinosa u paušalnom iznosu udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2010. godinu ("Narodne novine" br. 155/2009. i 9/2010.)

NN br. 94/2010, 30.07.2010

Opširnije

Odluka o sufinanciranju programa za održavanje zaposlenosti i poticanje zapošljavanja u zaštitnim radionicama za 2010. godinu

NN br. 94/2010, 30.07.2010

Opširnije

Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi

NN br. 94/2010, 30.07.2010

Opširnije

Kodeks strukovne etike ovlaštenih arhitekata

NN br. 93/2010, 28.07.2010

Opširnije

Odluka Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije

NN br. 93/2010, 28.07.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o potpori kapitalnim ulaganjima u poljoprivredi

NN br. 93/2010, 28.07.2010

Opširnije

Pravilnik o općim uvjetima za građenje u zaštitnom pružnom pojasu

NN br. 93/2010, 28.07.2010

Opširnije

Zakon o izmjeni Zakona o mjenici

NN br. 92/2010, 24.07.2010

Opširnije

Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju

NN br. 92/2010, 24.07.2010

Opširnije

Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije

NN br. 92/2010, 24.07.2010

Opširnije

Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Antunovac

NN br. 91/2010, 23.07.2010

Opširnije

prva  prethodna 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 slijedeća    zadnja
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)