RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Uredba o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti

NN br. 14/2010, 29.01.2010

Opširnije

Ispravak pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN br. 13/2010, 27.01.2010

Opširnije

Aneks kolektivnom ugovoru za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama

NN br. 13/2010, 27.01.2010

Opširnije

Kolektivni ugovor za Societe generale – Splitsku banku d.d.

NN br. 13/2010, 27.01.2010

Opširnije

Pravilnik o financijskim izvještajima mirovinskih fondova

NN br. 13/2010, 27.01.2010

Opširnije

Pravilnik o financijskim izvještajima mirovinskih društava

NN br. 13/2010, 27.01.2010

Opširnije

Odluka o obliku i sadržaju obrazaca o medicinskom vještačenju u mirovinskom osiguranju

NN br. 13/2010, 27.01.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjenama pravilnika o utvrđivanju cijena ukapljenog naftnog plina

NN br. 13/2010, 27.01.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjenama pravilnika o obliku i sadržaju bjanko zadužnice

NN br. 13/2010, 27.01.2010

Opširnije

Ugovor o izmjenama dopunama Kolektivnog ugovora za Hrvatske ceste d.o.o.

NN br. 11/2010, 22.01.2010

Opširnije

Ispravak Pravilnika o proglašenju turističkim općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede

NN br. 9/2010, 18.01.2010

Opširnije

Stopa promjene proizvođačkih cijena u prosincu 2009. godine

NN br. 9/2010, 18.01.2010

Opširnije

Indeks potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj u studenom 2009. godine

NN br. 9/2010, 18.01.2010

Opširnije

Aneks III. Kolektivnom ugovoru za Zagrebačku banku d.d.

NN br. 9/2010, 18.01.2010

Opširnije

Ispravak izvatka iz Odluke o plaćanju doprinosa u paušalnom iznosu udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2010. godinu

NN br. 9/2010, 18.01.2010

Opširnije

Naredba o izmjeni i dopuni Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2010. godini

NN br. 9/2010, 18.01.2010

Opširnije

Odluka o objavljivanju Tumačenja Odbora za tumačenja međunarodnog financijskog izvještavanja 15, 16

NN br. 8/2010, 15.01.2010

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o objavljivanju Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja

NN br. 8/2010, 15.01.2010

Opširnije

Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Hrvatske Kostajnice

NN br. 8/2010, 15.01.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica

NN br. 8/2010, 15.01.2010

Opširnije

Pravilnik o obveznim evidencijama za obračun naknade od priređivanja igara na sreću

NN br. 8/2010, 15.01.2010

Opširnije

Pravilnik o priređivanju igara klađenja na daljinu

NN br. 8/2010, 15.01.2010

Opširnije

Pravilnik o priređivanju nagradnih igara

NN br. 8/2010, 15.01.2010

Opširnije

Odluka o mjerama za gospodarski oporavak i razvitak

NN br. 8/2010, 15.01.2010

Opširnije

Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2010. godini

NN br. 5/2010, 11.01.2010

Opširnije

Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Lipovljani

NN br. 4/2010, 08.01.2010

Opširnije

Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Polača

NN br. 4/2010, 08.01.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu

NN br. 4/2010, 08.01.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu prijavljivanja i odjavljivanja te stjecanja statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju

NN br. 4/2010, 08.01.2010

Opširnije

Uredba o visini trošarine za UNP – ukapljeni naftni plin

NN br. 4/2010, 08.01.2010

Opširnije

Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Sveti Đurđ

NN br. 3/2010, 05.01.2010

Opširnije

Pravilnik o obliku i sadržaju, te načinu prikupljanja podataka i vođenja evidencija državnih potpora

NN br. 2/2010, 04.01.2010

Opširnije

Eskontna stopa Hrvatske narodne banke

NN br. 1/2010, 02.01.2010

Opširnije

Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama što se odnose na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi

NN br. 1/2010, 02.01.2010

Opširnije

Pravilnik o trošarinama

NN br. 1/2010, 02.01.2010

Opširnije

prva  prethodna 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 slijedeća    zadnja
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)