RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu prijavljivanja i odjavljivanja, te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju

NN br. 69/2010, 07.06.2010

Opširnije

Uredba o izmjeni Tarife Zakona o upravnim pristojbama

NN br. 69/2010, 07.06.2010

Opširnije

Odluka o porezima Općine Unešić

NN br. 67/2010, 31.05.2010

Opširnije

Statut Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije

NN br. 67/2010, 31.05.2010

Opširnije

Pravilnik o djelatnostima koje se smatraju industrijom

NN br. 67/2010, 31.05.2010

Opširnije

Pravilnik o načinu objave pravilnika o radu

NN br. 67/2010, 31.05.2010

Opširnije

Minimalna plaća za razdoblje od 1. lipnja 2010. do 31. svibnja 2011. u Republici Hrvatskoj

NN br. 66/2010, 28.05.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku utvrđivanja i priznavanja ozljede na radu i profesionalne bolesti

NN br. 66/2010, 28.05.2010

Opširnije

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima

NN br. 66/2010, 28.05.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obveznom sadržaju, rokovima i obliku obveznih izvješća o radu investicijskih fondova, društava za upravljanje i depozitne banke

NN br. 65/2010, 26.05.2010

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o objavljivanju tumačenja Odbora za tumačenje međunarodnog financijskog izvještavanja 15, 16

NN br. 65/2010, 26.05.2010

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o objavljivanju međunarodnih standarda financijskog izvještavanja

NN br. 65/2010, 26.05.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj

NN br. 65/2010, 26.05.2010

Opširnije

Naredba o zaštiti riba i drugih morskih organizama

NN br. 63/2010, 24.05.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izravnim plaćanjima u poljoprivredi

NN br. 63/2010, 24.05.2010

Opširnije

Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru

NN br. 63/2010, 24.05.2010

Opširnije

Pravilnik o sustavu nadzora i praćenja ribarskih plovila i ribarstvenom monitoring centru

NN br. 63/2010, 24.05.2010

Opširnije

Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz "Sufinanciranje troškova provedbe ICCAT regionalnog programa promatrača na uzgajalištima tuna i ribarskim plovilima" u 2010. godini

NN br. 63/2010, 24.05.2010

Opširnije

Pravilnik o dodjeli potpore ribarskim zadrugama

NN br. 63/2010, 24.05.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o priređivanju igara klađenja na daljinu

NN br. 63/2010, 24.05.2010

Opširnije

Uredba o indeksu razvijenosti

NN br. 63/2010, 24.05.2010

Opširnije

Plan prijama u državnu službu u tijela državne uprave i urede Vlade Republike Hrvatske za 2010. godinu

NN br. 62/2010, 21.05.2010

Opširnije

Pravilnik o prehrambenim aditivima

NN br. 62/2010, 21.05.2010

Opširnije

Pravilnik o poslovima na kojima maloljetnik može raditi i o aktivnostima u kojima smije sudjelovati

NN br. 62/2010, 21.05.2010

Opširnije

Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik

NN br. 62/2010, 21.05.2010

Opširnije

Indeks potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj u travnju 2010. godine

NN br. 61/2010, 19.05.2010

Opširnije

Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u travnju 2010.

NN br. 61/2010, 19.05.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede

NN br. 61/2010, 19.05.2010

Opširnije

Pravilnik o provedbi Mjere 301. "Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture" unutar IPARD programa

NN br. 61/2010, 19.05.2010

Opširnije

Naputak o provedbi projekta "Hrvatsko gospodarstvo i NATO"

NN br. 61/2010, 19.05.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

NN br. 60/2010, 13.05.2010

Opširnije

Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus)

NN br. 60/2010, 13.05.2010

Opširnije

Pravilnik o djelatnostima koje se mogu obavljati kao sezonski obrti

NN br. 60/2010, 13.05.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova (zemljišnoknjižnog poslovnika)

NN br. 60/2010, 13.05.2010

Opširnije

Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine

NN br. 60/2010, 13.05.2010

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju

NN br. 60/2010, 13.05.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima

NN br. 57/2010, 10.05.2010

Opširnije

Zakon o izmjeni i dopunama Carinskog zakona

NN br. 56/2010, 07.05.2010

Opširnije

Zakon o izmjenama Zakona o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke

NN br. 56/2010, 07.05.2010

Opširnije

Zakon o izmjenama Zakona o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke

NN br. 56/2010, 07.05.2010

Opširnije

Zakon o morskom ribarstvu

NN br. 56/2010, 07.05.2010

Opširnije

Pravilnik o načinu i uvjetima ovlašćivanja skladištara i izdavanja skladišnice za žitarice i industrijsko bilje

NN br. 55/2010, 05.05.2010

Opširnije

Pravilnik o obavješćivanju o proizvodu koji je opasan za potrošače

NN br. 55/2010, 05.05.2010

Opširnije

Pravilnik o službenim sjedištima javnih bilježnika

NN br. 55/2010, 05.05.2010

Opširnije

Odluka o maksimalnoj površini poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koja se može prodati pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi

NN br. 55/2010, 05.05.2010

Opširnije

Ispravak Odluke o dodjeli izlovne kvote za ribolov tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom u 2010. godini

NN br. 53/2010, 30.04.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o povlastici za uzgoj ribe i drugih morskih organizama i registru o izdanim povlasticama

NN br. 53/2010, 30.04.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o akvakulturi

NN br. 53/2010, 30.04.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

NN br. 53/2010, 30.04.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

NN br. 53/2010, 30.04.2010

Opširnije

prva  prethodna 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 slijedeća    zadnja
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)