RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Statut Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije

NN br. 124/2010, 08.11.2010

Opširnije

Pravilnik o strukturi i sadržaju te načinu i rokovima dostave financijskih i dodatnih izvještaja leasing društava

NN br. 124/2010, 08.11.2010

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN br. 124/2010, 08.11.2010

Opširnije

Naputak u svezi primjene pojedinih odredbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 152/08 i 21/10) koje se odnose na raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske

NN br. 124/2010, 08.11.2010

Opširnije

Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz sufinanciranje troškova kupnje opreme, ribolovnih alata, plovila i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na slatkim vodama u 2010. godini

NN br. 124/2010, 08.11.2010

Opširnije

Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2010. godini

NN br. 124/2010, 08.11.2010

Opširnije

Zakon o izmjenama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

NN br. 124/2010, 08.11.2010

Opširnije

Zakon o izmjenama Zakona o šumama

NN br. 124/2010, 08.11.2010

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu

NN br. 124/2010, 08.11.2010

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

NN br. 124/2010, 08.11.2010

Opširnije

Statut Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije

NN br. 123/2010, 04.11.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit

NN br. 123/2010, 04.11.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

NN br. 123/2010, 04.11.2010

Opširnije

Izmjene i dopune Upute o upotrebi slovnih kratica i brojčanih oznaka za države i zemlje i novčane jedinice u platnom prometu s inozemstvom

NN br. 122/2010, 03.11.2010

Opširnije

Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu ostvarivanja porezne olakšice obveznika poreza na dobit na područjima posebne državne skrbi

NN br. 122/2010, 03.11.2010

Opširnije

Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu ostvarivanja porezne olakšice obveznika poreza na dobit na području Grada Vukovara

NN br. 122/2010, 03.11.2010

Opširnije

Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu ostvarivanja porezne olakšice obveznika poreza na dobit na brdsko-planinskim područjima

NN br. 122/2010, 03.11.2010

Opširnije

Pravilnik o načinu izbora miritelja i provođenju postupka mirenja u kolektivnim radnim sporovima

NN br. 122/2010, 03.11.2010

Opširnije

Zakon o sudovima (pročišćeni tekst)

NN br. 122/2010, 03.11.2010

Opširnije

Statut Turističke zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije

NN br. 121/2010, 28.10.2010

Opširnije

Statut Turističke zajednice Međimurske županije

NN br. 121/2010, 28.10.2010

Opširnije

Pravilnik o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima i podrumskoj evidenciji

NN br. 121/2010, 28.10.2010

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti

NN br. 121/2010, 28.10.2010

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju

NN br. 121/2010, 28.10.2010

Opširnije

Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske

NN br. 121/2010, 28.10.2010

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o objavljivanju Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja

NN br. 120/2010, 27.10.2010

Opširnije

Odluka o objavljivanju tumačenja Odbora za tumačenje međunarodnog financijskog izvještavanja 19

NN br. 120/2010, 27.10.2010

Opširnije

Statut Turističke zajednice Šibensko-kninske županije

NN br. 119/2010, 22.10.2010

Opširnije

Indeks potrošačkih cijena u rujnu 2010. godine

NN br. 118/2010, 20.10.2010

Opširnije

Pravilnik o načinu prikupljanja i obavješćivanja o cijenama proizvoda ribarstva

NN br. 118/2010, 20.10.2010

Opširnije

Statut Turističke zajednice Zagrebačke županije

NN br. 117/2010, 15.10.2010

Opširnije

Pravilnik o dopunama Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju

NN br. 117/2010, 15.10.2010

Opširnije

Uredba o javnim intervencijama i potpori privatnom skladištenju u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda

NN br. 117/2010, 15.10.2010

Opširnije

Ispravak Pravilnika o mreži za ruralni razvoj

NN br. 116/2010, 13.10.2010

Opširnije

Odluka o prestanku važenja Odluke o izvješćivanju o dužnicima kreditne institucije čiji dug prelazi određeni iznos

NN br. 116/2010, 13.10.2010

Opširnije

Pravilnik o pomorskom peljarenju

NN br. 116/2010, 13.10.2010

Opširnije

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom

NN br. 116/2010, 13.10.2010

Opširnije

Odluka o zaduženju Republike Hrvatske deviznim kreditom sindiciranim kod domaćih banaka, u iznosu od 750.000.000,00 eura

NN br. 116/2010, 13.10.2010

Opširnije

Zakon o dopunama Stečajnog zakona

NN br. 116/2010, 13.10.2010

Opširnije

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

NN br. 115/2010, 07.10.2010

Opširnije

Izmjene i dopune Općih uvjeta Ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu

NN br. 115/2010, 07.10.2010

Opširnije

Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu

NN br. 115/2010, 07.10.2010

Opširnije

Pravilnik o službenoj iskaznici i znački državnih vodopravnih inspektora

NN br. 114/2010, 06.10.2010

Opširnije

Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz potporu ulaganjima u ribarske luke i iskrcajna mjesta u 2010. godini

NN br. 114/2010, 06.10.2010

Opširnije

Pravilnik o kategorijama proizvoda od grožđa i vina, enološkim postupcima i ograničenjima

NN br. 114/2010, 06.10.2010

Opširnije

Pravilnik o načinu upisa u sudski registar

NN br. 114/2010, 06.10.2010

Opširnije

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

NN br. 114/2010, 06.10.2010

Opširnije

Odluka o izmjenama o dopunama Odluke o gradskim porezima Grada Kutine

NN br. 113/2010, 04.10.2010

Opširnije

Popis ovlaštenih ispitnih laboratorija

NN br. 113/2010, 04.10.2010

Opširnije

Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca za davanje izjave o nepostojanju nepodmirenih dugovanja na osnovi poreza te doprinosa za mirovinsko, odnosno zdravstveno osiguranje

NN br. 113/2010, 04.10.2010

Opširnije

prva  prethodna 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 slijedeća    zadnja
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)