RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o deterdžentima

NN br. 1/2011, 03.01.2011

Opširnije

Odluka o najvišem postotku naknade banke skrbnika za 2011. godinu

NN br. 148/2010, 31.12.2010

Opširnije

Odluka o najvišem postotku naknade za upravljanje obveznom mirovinskom društvu za 2011. godinu

NN br. 148/2010, 31.12.2010

Opširnije

Izvadak iz Odluke o plaćanju doprinosa u paušalnom iznosu udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2011. godinu

NN br. 148/2010, 31.12.2010

Opširnije

Odluka o prikupljanju agregiranih podataka o ostvarenim platnim transakcijama s inozemstvom

NN br. 148/2010, 31.12.2010

Opširnije

Odluka o prestanku važenja Odluke o prikupljanju podataka o međunarodnim transakcijama povezanim s komunikacijskim uslugama

NN br. 148/2010, 31.12.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru

NN br. 148/2010, 31.12.2010

Opširnije

Pravilnik o Registru ribarske flote Republike Hrvatske

NN br. 148/2010, 31.12.2010

Opširnije

Pravilnik o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru

NN br. 148/2010, 31.12.2010

Opširnije

Pravilnik o ribolovnim alatima i opremi za gospodarski ribolov na moru

NN br. 148/2010, 31.12.2010

Opširnije

Pravilnik o postupanju s primanjima i naknadama izuzetim od ovrhe

NN br. 148/2010, 31.12.2010

Opširnije

Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe

NN br. 148/2010, 31.12.2010

Opširnije

Statut Turističke zajednice Ličko-senjske županije

NN br. 147/2010, 29.12.2010

Opširnije

Statut Turističke zajednice Karlovačke županije

NN br. 147/2010, 29.12.2010

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluka o porezima Grada Rijeke

NN br. 147/2010, 29.12.2010

Opširnije

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Crikvenice

NN br. 147/2010, 29.12.2010

Opširnije

Odluka o prirezu na dohodak Općine Hrašćina

NN br. 147/2010, 29.12.2010

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o kamatnim stopama i naknadama Hrvatske narodne banke

NN br. 147/2010, 29.12.2010

Opširnije

Pravilnik o ustroju i vođenju Registra ugovora o javno-privatnom partnerstvu

NN br. 147/2010, 29.12.2010

Opširnije

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. - NKZ 10

NN br. 147/2010, 29.12.2010

Opširnije

Pravilnik o obliku i sadržaju zadužnice

NN br. 147/2010, 29.12.2010

Opširnije

Pravilnik o obliku i sadržaju bjanko zadužnice

NN br. 147/2010, 29.12.2010

Opširnije

Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore u 2011. godini

NN br. 146/2010, 27.12.2010

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o prirezu poreza na dohodak Općine Dubrava

NN br. 146/2010, 27.12.2010

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nadzornim izvještajima kreditnih institucija

NN br. 146/2010, 27.12.2010

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju

NN br. 146/2010, 27.12.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obračunskim zavodima, naknadi za posredovanje i obrascu mjenice

NN br. 146/2010, 27.12.2010

Opširnije

Naredba o dopuni Naredbe o zaštiti riba i drugih morskih organizama

NN br. 145/2010, 24.12.2010

Opširnije

Pravilnik o dodjeli potpore ribarstvu od strane jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

NN br. 145/2010, 24.12.2010

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju

NN br. 145/2010, 24.12.2010

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj

NN br. 145/2010, 24.12.2010

Opširnije

Zakon o upravljanju državnom imovinom

NN br. 145/2010, 24.12.2010

Opširnije

Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem

NN br. 145/2010, 24.12.2010

Opširnije

Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u studenome 2010. godine

NN br. 144/2010, 22.12.2010

Opširnije

Indeks potrošačkih cijena u studenome 2010. godine

NN br. 144/2010, 22.12.2010

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o strukovnim udruženjima u Hrvatskoj gospodarskoj komori

NN br. 144/2010, 22.12.2010

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Gornji Kneginec

NN br. 144/2010, 22.12.2010

Opširnije

Pravilnik o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije

NN br. 144/2010, 22.12.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu u zakladni upisnik

NN br. 144/2010, 22.12.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascima i načinu vođenja evidencije vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj

NN br. 144/2010, 22.12.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascima i načinu vođenja Registra političkih stranaka te obrascima i postupku prijave osnivanja i djelovanja ustrojstvenih oblika političkih stranaka

NN br. 144/2010, 22.12.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascima i načinu vođenja registra udruga Republike Hrvatske i registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj

NN br. 144/2010, 22.12.2010

Opširnije

Pravilnik o mjerilima za davanje odobrenja zdravstvenom radniku za sklapanje poslova iz djelatnosti poslodavca

NN br. 144/2010, 22.12.2010

Opširnije

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave očevidnika, iskrcajne deklaracije i izvješću o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru

NN br. 144/2010, 22.12.2010

Opširnije

Pravilnik o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru o izdanim povlasticama

NN br. 144/2010, 22.12.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi

NN br. 144/2010, 22.12.2010

Opširnije

Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2011. godinu

NN br. 143/2010, 20.12.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar koji obavlja javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu

NN br. 143/2010, 20.12.2010

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske poljoprivredne komore

NN br. 142/2010, 17.12.2010

Opširnije

Odluka o visini komorskog doprinosa

NN br. 142/2010, 17.12.2010

Opširnije

prva  prethodna 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 slijedeća    zadnja
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)