RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2010. godinu

NN br. 15/2011, 02.02.2011

Opširnije

Odluka o registru institucija za platni promet i registrima institucija za elektronički novac

NN br. 15/2011, 02.02.2011

Opširnije

Ispravak Nacionalne klasifikacije zanimanja 2010. - NKZ 10.

NN br. 14/2011, 01.02.2011

Opširnije

Kodeks strukovne etike ovlaštenih inženjera tehnologije prometa i transporta

NN br. 14/2011, 01.02.2011

Opširnije

Zakon o izmjenama dopunama Zakona o zračnim lukama

NN br. 14/2011, 01.02.2011

Opširnije

Zakon o dopunama Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

NN br. 14/2011, 01.02.2011

Opširnije

Odluka o objavljivanju Međunarodnog okvira za angažmane s izražavanjem uvjerenja, Međunarodnih standarda za angažmane uvida, Međunarodnih standarda za angažmane s izražavanjem uvjerenja, Međunarodnih standarda za povezane usluge

NN br. 13/2011, 31.01.2011

Opširnije

Pravilnik o izravnim plaćanjima u poljoprivredi, potporama za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, potporama za ekološku i integriranu poljoprivrednu proizvodnju i potporama za područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi

NN br. 12/2011, 28.01.2011

Opširnije

Pravilnik o ostvarivanju prava na potporu osiguranja od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi

NN br. 12/2011, 28.01.2011

Opširnije

Kolektivni ugovor za HEP grupu

NN br. 11/2011, 26.01.2011

Opširnije

Statut Turističke zajednice Brodsko-posavske županije

NN br. 11/2011, 26.01.2011

Opširnije

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obliku i iznosu kapitala koja su društva za upravljanje investicijskim fondovima dužna održavati

NN br. 11/2011, 26.01.2011

Opširnije

Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova Mirovinskog osiguravajućeg društva u 2011. godini iz doznaka obveznog mirovinskog fonda

NN br. 11/2011, 26.01.2011

Opširnije

Treći dodatak Kolektivnom ugovoru za vodno gospodarstvo

NN br. 10/2011, 24.01.2011

Opširnije

Pravilnik o provedbi Mjere 101 i Mjere 103 unutar IPARD programa

NN br. 10/2011, 24.01.2011

Opširnije

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu

NN br. 10/2011, 24.01.2011

Opširnije

Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u prosincu 2010.

NN br. 9/2011, 21.01.2011

Opširnije

Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o postupku i mjerilima za osnivanje prava služnosti na šumi i/ili šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina

NN br. 9/2011, 21.01.2011

Opširnije

Uredba o sporazumima male vrijednosti

NN br. 9/2011, 21.01.2011

Opširnije

Indeks potrošačkih cijena u prosincu 2010.

NN br. 8/2011, 19.01.2011

Opširnije

Pravilnik o dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za autorizaciju

NN br. 8/2011, 19.01.2011

Opširnije

Pravilnik o nagradama i naknadi troškova javnih bilježnika u ovršnom postupku

NN br. 8/2011, 19.01.2011

Opširnije

Odluka o gradskim porezima i o prirezu poreza na dohodak

NN br. 7/2011, 17.01.2011

Opširnije

Kodeks strukovne etike ovlaštenih inženjera strojarstva

NN br. 7/2011, 17.01.2011

Opširnije

Dodatak IV. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

NN br. 7/2011, 17.01.2011

Opširnije

Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama

NN br. 7/2011, 17.01.2011

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i načinu vođenja odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja s listama proizvoda i usluga

NN br. 7/2011, 17.01.2011

Opširnije

Pravilnik o obliku i iznosu kapitala koja su društva za upravljanje investicijskim fondovima dužna održavati

NN br. 6/2011, 14.01.2011

Opširnije

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti s osnovama za sklapanje ugovora

NN br. 6/2011, 14.01.2011

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN br. 6/2011, 14.01.2011

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN br. 6/2011, 14.01.2011

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN br. 6/2011, 14.01.2011

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Kaštelir-Labinci-Castelliere-S. Domenica

NN br. 5/2011, 12.01.2011

Opširnije

Pravilnik o granicama u ribolovnom moru Republike Hrvatske

NN br. 5/2011, 12.01.2011

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe

NN br. 5/2011, 12.01.2011

Opširnije

Pravilnik o energetskim pregledima građevina

NN br. 5/2011, 12.01.2011

Opširnije

Pravilnik o ovlaštenjima za energetski pregled građevine

NN br. 5/2011, 12.01.2011

Opširnije

Popis šumskih svojti

NN br. 4/2011, 10.01.2011

Opširnije

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o vrsti šumarskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje te radovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno

NN br. 4/2011, 10.01.2011

Opširnije

Pravilnik o uvjetima i načinu upisa u Upisnik dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala

NN br. 4/2011, 10.01.2011

Opširnije

Pravilnik o dopuni Pravilnika o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi

NN br. 4/2011, 10.01.2011

Opširnije

Statut Turističke zajednice Osječko-baranjske županije

NN br. 3/2011, 05.01.2011

Opširnije

Odluka o zaštiti novčanih sredstava imatelja elektroničkog novca

NN br. 3/2011, 05.01.2011

Opširnije

Odluka o jamstvenom kapitalu institucija za elektronički novac

NN br. 3/2011, 05.01.2011

Opširnije

Odluka o zaštiti novčanih sredstava korisnika platnih usluga

NN br. 3/2011, 05.01.2011

Opširnije

Odluka o jamstvenom kapitalu institucija za platni promet

NN br. 3/2011, 05.01.2011

Opširnije

Odluka o nalozima za plaćanje

NN br. 3/2011, 05.01.2011

Opširnije

Odluka o načinu otvaranja transakcijskih računa

NN br. 3/2011, 05.01.2011

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o akvakulturi

NN br. 3/2011, 05.01.2011

Opširnije

Pravilnik o priznavanju proizvođačkih organizacija u sektoru maslinovog ulja i stolnih maslina

NN br. 3/2011, 05.01.2011

Opširnije

prva  prethodna 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 slijedeća    zadnja
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)