RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o dodatnim kriterijima za procjenu kreditne sposobnosti potrošača te provođenju postupka naplate dospjelih neplaćenih obveza i dobrovoljne namire

NN br. 107/2017, 03.11.2017

Opširnije

Odluku o sadržaju i obliku u kojem se potrošaču daju informacije prije ugovaranja pojedine bankovne usluge

NN br. 107/2017, 03.11.2017

Opširnije

Uredba o načinu i uvjetima osnivanja prava građenja i prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske

NN br. 107/2017, 03.11.2017

Opširnije

Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Vrhovine

NN br. 106/2017, 31.10.2017

Opširnije

Odluka o lokalnim porezima Grada Iloka

NN br. 105/2017, 27.10.2017

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Imotskog

NN br. 105/2017, 27.10.2017

Opširnije

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim porezima Grada Visa

NN br. 105/2017, 27.10.2017

Opširnije

Odluka o efektivnoj kamatnoj stopi

NN br. 105/2017, 27.10.2017

Opširnije

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima

NN br. 105/2017, 27.10.2017

Opširnije

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda

NN br. 105/2017, 27.10.2017

Opširnije

Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje UCITS fondovima

NN br. 105/2017, 27.10.2017

Opširnije

Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja UCITS fonda

NN br. 105/2017, 27.10.2017

Opširnije

Odluka o prestanku važenja Pravilnika o obrascima za dostavljanje statističkih podataka tijelima koja obavljaju poslove državne statistike

NN br. 105/2017, 27.10.2017

Opširnije

Pravilnik o postupanju prilikom opće procjene privremenosti rada upućenoga radnika i privremenosti poduzimanja ekonomskih aktivnosti poslodavca u Republici Hrvatskoj Predmet

NN br. 105/2017, 27.10.2017

Opširnije

Pravilnik o obliku i sadržaju izjave o upućivanju radnika

NN br. 105/2017, 27.10.2017

Opširnije

Pravilnik o zahvatima u prostoru koji se ne smatraju građenjem, a za koje se izdaje lokacijska dozvola

NN br. 105/2017, 27.10.2017

Opširnije

Uredba o izmjeni Uredbe o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu

NN br. 105/2017, 27.10.2017

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Velika Kopanica

NN br. 104/2017, 25.10.2017

Opširnije

Odluka o gradskim porezima i prirezu porezu na dohodak Grada Otočca

NN br. 104/2017, 25.10.2017

Opširnije

Odluka o porezima Općine Drenje

NN br. 104/2017, 25.10.2017

Opširnije

Odluka o kontnom planu za kreditne institucije

NN br. 104/2017, 25.10.2017

Opširnije

Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja dobrovoljnim mirovinskim fondovima

NN br. 104/2017, 25.10.2017

Opširnije

Pravilnik o godišnjim, polugodišnjim i drugim izvještajima dobrovoljnog mirovinskog fonda

NN br. 104/2017, 25.10.2017

Opširnije

Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja obveznim mirovinskim fondovima

NN br. 104/2017, 25.10.2017

Opširnije

Pravilnik o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda

NN br. 104/2017, 25.10.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ovlastima, obvezama i načinu rada liječničkih povjerenstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN br. 104/2017, 25.10.2017

Opširnije

Pravilnik o EORI broju

NN br. 104/2017, 25.10.2017

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona

NN br. 104/2017, 25.10.2017

Opširnije

Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu

NN br. 104/2017, 25.10.2017

Opširnije

Odluka o porezima Općine Maruševec

NN br. 103/2017, 20.10.2017

Opširnije

Indeks potrošačkih cijena u rujnu 2017.

NN br. 103/2017, 20.10.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ispravama, dokumentima i podacima o pomorskom prometu te o njihovoj dostavi, prikupljanju i razmjeni, kao i o načinu i uvjetima izdavanja odobrenja za slobodan promet s obalom

NN br. 103/2017, 20.10.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. »Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture«

NN br. 103/2017, 20.10.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere »Produktivna ulaganja u akvakulturu«

NN br. 103/2017, 20.10.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

NN br. 102/2017, 18.10.2017

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije

NN br. 102/2017, 18.10.2017

Opširnije

Zakon o zaštiti životinja

NN br. 102/2017, 18.10.2017

Opširnije

Odluka o lokalnim porezima Općine Podcrkavlje

NN br. 102/2017, 18.10.2017

Opširnije

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima Općine Lukač

NN br. 102/2017, 18.10.2017

Opširnije

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Borovo

NN br. 102/2017, 18.10.2017

Opširnije

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u rujnu 2017.

NN br. 102/2017, 18.10.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna

NN br. 102/2017, 18.10.2017

Opširnije

Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi

NN br. 101/2017, 12.10.2017

Opširnije

Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi

NN br. 101/2017, 12.10.2017

Opširnije

Pravilnik o provedbi mjere 16 »Suradnja« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 101/2017, 12.10.2017

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona

NN br. 101/2017, 12.10.2017

Opširnije

Zakon o izmjenama Zakona o lokalnim porezima

NN br. 101/2017, 12.10.2017

Opširnije

Zakon o prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni u području upućivanja radnika

NN br. 101/2017, 12.10.2017

Opširnije

Zakon o međunarodnom privatnom pravu

NN br. 101/2017, 12.10.2017

Opširnije

Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju

NN br. 101/2017, 12.10.2017

Opširnije

prva  prethodna 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 slijedeća    zadnja
Pretplatnik
Računovodstvo poduzetnika (1)