RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje izvozne dozvole za izvoz robe s dvojnom namjenom te pružanje brokerskih usluga i tehničke pomoći

NN br. 34/2010, 19.03.2010

Opširnije

Pravilnik o sigurnosnim zahtjevima za pirotehnička sredstva te uvjetima za njihovu podjelu

NN br. 34/2010, 19.03.2010

Opširnije

Ispravak Pravilnika o izmjeni Pravilnika o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu plovila unutarnje plovidbe

NN br. 33/2010, 17.03.2010

Opširnije

Odluka o izmjeni Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN br. 33/2010, 17.03.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o iskaznici turističkog vodiča

NN br. 33/2010, 17.03.2010

Opširnije

Tehnički propis o izmjeni i dopuni Tehničkog propisa za sustav zaštite od djelovanja munje na građevinama

NN br. 33/2010, 17.03.2010

Opširnije

Tehnički propis o građevnim proizvodima

NN br. 33/2010, 17.03.2010

Opširnije

Pravilnik o izravnim plaćanjima u poljoprivredi

NN br. 33/2010, 17.03.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu izračuna izvršenih ulaganja i iskorištenih potpora za ulaganja i o načinu porezne povlastice za korisnike slobodnih zona

NN br. 33/2010, 17.03.2010

Opširnije

Naputak o povratu plaćenog poreza na dodanu vrijednost za nabavljenu opremu za obavljanje vatrogasne djelatnosti u 2010. godini

NN br. 33/2010, 17.03.2010

Opširnije

Naputak o povratu plaćenog poreza na dodanu vrijednost na uvezenu i u tuzemstvu nabavljenu opremu za tehnologijskoistraživačke i znanstvenoistraživačke projekte u 2010. godini

NN br. 33/2010, 17.03.2010

Opširnije

Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2010. godini

NN br. 33/2010, 17.03.2010

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Kneževi Vinogradi

NN br. 32/2010, 12.03.2010

Opširnije

Odluka o gradskim porezima Grada Omiša

NN br. 31/2010, 10.03.2010

Opširnije

Pravilnik o lakim povredama službene dužnosti

NN br. 31/2010, 10.03.2010

Opširnije

Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o objavljivanju pravila o potpori u prometu

NN br. 31/2010, 10.03.2010

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o objavljivanju popisa pravila o državnim potporama

NN br. 31/2010, 10.03.2010

Opširnije

Odluka o objavljivanju pravila o državnim potporama za javne radiodifuzijske usluge

NN br. 31/2010, 10.03.2010

Opširnije

Uredba o izmjeni Uredbe o Carinskoj tarifi za 2010. godinu

NN br. 31/2010, 10.03.2010

Opširnije

Pravilnik o terminalima za kombinirani prijevoz i pretovarnim kolodvorima

NN br. 30/2010, 05.03.2010

Opširnije

Odluka o izdavanju obveznica Republike Hrvatske uz plasman na domaćem tržištu kapitala u kunskoj protuvrijednosti iznosa od 350.000.000,00 EUR

NN br. 30/2010, 05.03.2010

Opširnije

Odluka o izdavanju obveznica Republike Hrvatske uz plasman na domaćem tržištu kapitala u iznosu od 3.500.000.000,00 kuna

NN br. 30/2010, 05.03.2010

Opširnije

Uredba o provedbi jamstvenih mjera za gospodarski oporavak i razvitak

NN br. 30/2010, 05.03.2010

Opširnije

Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje 2009. - 2012.

NN br. 30/2010, 05.03.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o putnim ispravama za strance, vizama te o načinu postupanja prema strancima

NN br. 28/2010, 03.03.2010

Opširnije

Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva u privatnoj praksi Hrvatske

NN br. 28/2010, 03.03.2010

Opširnije

Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

NN br. 28/2010, 03.03.2010

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Brela

NN br. 27/2010, 02.03.2010

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o objavljivanju međunarodnih standarda financijskog izvještavanja

NN br. 27/2010, 02.03.2010

Opširnije

Odluka o isplati drugog dijela božićnice za 2009. godinu

NN br. 27/2010, 02.03.2010

Opširnije

Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola

NN br. 27/2010, 02.03.2010

Opširnije

Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom za određenu robu

NN br. 27/2010, 02.03.2010

Opširnije

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o plaćama policijskih službenika

NN br. 27/2010, 02.03.2010

Opširnije

Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju plina i koncesiju za izgradnju distribucijskog sustava

NN br. 27/2010, 02.03.2010

Opširnije

Pravilnik o obliku, sadržaju i vremenu važenja vinjete, mjesto na koje se lijepi, te način evidencije i izdavanje vinjete

NN br. 26/2010, 26.02.2010

Opširnije

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama

NN br. 26/2010, 26.02.2010

Opširnije

Pravilnik o načinu izvješćivanja o obračunanom posebnom porezu na plovila odnosno zrakoplove proizvedene i isporučene u Republici Hrvatskoj

NN br. 26/2010, 26.02.2010

Opširnije

Stopa promjene proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u siječnju 2010.

NN br. 25/2010, 24.02.2010

Opširnije

Indeks potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj u siječnju 2010. godine

NN br. 25/2010, 24.02.2010

Opširnije

Odluka o gradskim porezima Grada Dugog Sela

NN br. 24/2010, 22.02.2010

Opširnije

Statut Hrvatske poljoprivredne komore

NN br. 24/2010, 22.02.2010

Opširnije

Kolektivni ugovor za društvo Autotrans d.o.o., Rijeka od 21 prosinca 2009.

NN br. 23/2010, 19.02.2010

Opširnije

Pravilnik o izgledu i načinu korištenja znaka oznake izvornosti, oznake zemljopisnog podrijetla i oznake tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

NN br. 23/2010, 19.02.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o mjerilima za određivanje cijena lijekova na veliko i o načinu izvješćivanja o cijenama na veliko

NN br. 22/2010, 17.02.2010

Opširnije

Pravilnik o sustavu savjetovanja poljoprivrednika vezano uz višestruku sukladnost

NN br. 22/2010, 17.02.2010

Opširnije

Pravilnik o jestivim uljima i mastima

NN br. 22/2010, 17.02.2010

Opširnije

Pravilnik o uvjetima i postupku sudjelovanja Vlade Republike Hrvatske u osnivanju fondova za gospodarsku suradnju

NN br. 21/2010, 15.02.2010

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu

NN br. 21/2010, 15.02.2010

Opširnije

Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove

NN br. 21/2010, 15.02.2010

Opširnije

Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave

NN br. 21/2010, 15.02.2010

Opširnije

prva  prethodna 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 slijedeća    zadnja
Pretplatnik
Računovodstvo poduzetnika (1)