RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada i o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama

NN br. 118/2017, 30.11.2017

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Bol

NN br. 117/2017, 29.11.2017

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Gornji Kneginec

NN br. 117/2017, 29.11.2017

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima Grada Komiže

NN br. 117/2017, 29.11.2017

Opširnije

Pravilnik o gospodarenju otpadom

NN br. 117/2017, 29.11.2017

Opširnije

Pravilnik o provedbi tipa operacije 6.2.1. »Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 117/2017, 29.11.2017

Opširnije

Zakon o prijenosu mirovinskih prava

NN br. 117/2017, 29.11.2017

Opširnije

Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom

NN br. 117/2017, 29.11.2017

Opširnije

Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Staro Petrovo Selo

NN br. 116/2017, 24.11.2017

Opširnije

Odluka o porezima Općine Fužine

NN br. 116/2017, 24.11.2017

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Dvor

NN br. 116/2017, 24.11.2017

Opširnije

Odluka o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Grada Vrbovskog

NN br. 116/2017, 24.11.2017

Opširnije

Odluka o porezima Grada Zaprešića

NN br. 116/2017, 24.11.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku, uvjetima i načinu utvrđivanja prava na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna

NN br. 116/2017, 24.11.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži

NN br. 116/2017, 24.11.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom

NN br. 116/2017, 24.11.2017

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju

NN br. 115/2017, 23.11.2017

Opširnije

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima Općine Bošnjaci

NN br. 114/2017, 22.11.2017

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Đurđenovac

NN br. 114/2017, 22.11.2017

Opširnije

Odluka o lokalnim porezima Općine Lastovo

NN br. 114/2017, 22.11.2017

Opširnije

Odluka o gradskim porezima Grada Donjeg Miholjca

NN br. 114/2017, 22.11.2017

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o porezima Općine Tisno

NN br. 114/2017, 22.11.2017

Opširnije

Indeks potrošačkih cijena u listopadu 2017.

NN br. 114/2017, 22.11.2017

Opširnije

Odluku o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine i načinu utvrđivanja kreditnih gubitaka

NN br. 114/2017, 22.11.2017

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Babina Greda

NN br. 112/2017, 17.11.2017

Opširnije

Odluka o lokalnim porezima Općine Končanica

NN br. 112/2017, 17.11.2017

Opširnije

Pravilnik o načinu izvođenja osnovnih geodetskih radova

NN br. 112/2017, 17.11.2017

Opširnije

Odluka o određivanju visine naknade za vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova

NN br. 112/2017, 17.11.2017

Opširnije

Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima

NN br. 112/2017, 17.11.2017

Opširnije

Poslovnik Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra

NN br. 112/2017, 17.11.2017

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim porezima Općine Mljet

NN br. 110/2017, 15.11.2017

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Trnovec Bartolovečki

NN br. 110/2017, 15.11.2017

Opširnije

Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Kutine

NN br. 110/2017, 15.11.2017

Opširnije

Prosječna mjesečna isplaćena neto i bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2017.

NN br. 110/2017, 15.11.2017

Opširnije

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u listopadu 2017.

NN br. 110/2017, 15.11.2017

Opširnije

Odluka o stjecanju statusa osiguranika i preuzimanju obveze uplate doprinosa za zapošljavanje člana posade broda u međunarodnoj plovidbi

NN br. 110/2017, 15.11.2017

Opširnije

Odluka o stjecanju statusa osiguranika i preuzimanju obveze uplate doprinosa za zapošljavanje osobe zaposlene u inozemstvu

NN br. 110/2017, 15.11.2017

Opširnije

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u segmentu toplovodnog uzgoja slatkovodnih riba, prerade proizvoda ribarstva i lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu

NN br. 110/2017, 15.11.2017

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Zlatar Bistrica

NN br. 109/2017, 10.11.2017

Opširnije

Odluka o lokalnim porezima Općine Jagodnjak

NN br. 109/2017, 10.11.2017

Opširnije

Odluka o načinu određivanja i objave prodajnih cijena Hrvatske narodne banke za izdani prigodni zlatni i srebrni kovani novac i numizmatičke komplete

NN br. 109/2017, 10.11.2017

Opširnije

Odluka o postupcima namire za sporedne sustave

NN br. 109/2017, 10.11.2017

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje namjenskoga novčanog računa (DCA) u sustavu TARGET2-HR

NN br. 109/2017, 10.11.2017

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR

NN br. 109/2017, 10.11.2017

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti

NN br. 109/2017, 10.11.2017

Opširnije

Pravilnik o dopunama Pravilnika o zahvatima u prostoru koji se ne smatraju građenjem, a za koje se izdaje lokacijska dozvola

NN br. 108/2017, 08.11.2017

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama

NN br. 108/2017, 08.11.2017

Opširnije

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

NN br. 108/2017, 08.11.2017

Opširnije

Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Pisarovina

NN br. 107/2017, 03.11.2017

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o načinu otvaranja transakcijskih računa

NN br. 107/2017, 03.11.2017

Opširnije

prva  prethodna 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 slijedeća    zadnja
Pretplatnik
Računovodstvo poduzetnika (1)