RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu

NN br. 126/2019, 24.12.2019

Opširnije

Pravilnik o dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu

NN br. 126/2019, 24.12.2019

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima

NN br. 126/2019, 24.12.2019

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom

NN br. 126/2019, 24.12.2019

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim porezima Općine Župa dubrovačka

NN br. 125/2019, 20.12.2019

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Velika Kopanica

NN br. 125/2019, 20.12.2019

Opširnije

Odluka o porezima Općine Podstrana

NN br. 125/2019, 20.12.2019

Opširnije

Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Pisarovina

NN br. 125/2019, 20.12.2019

Opširnije

Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Bukovlje

NN br. 125/2019, 20.12.2019

Opširnije

Odluka o lokalnim porezima Grada Petrinje

NN br. 125/2019, 20.12.2019

Opširnije

Odluka o izmjenama Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Opatije

NN br. 125/2019, 20.12.2019

Opširnije

Odluka o lokalnim porezima Grada Hrvatske Kostajnice

NN br. 125/2019, 20.12.2019

Opširnije

Indeks potrošačkih cijena u studenome 2019.

NN br. 125/2019, 20.12.2019

Opširnije

Odluka o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba

NN br. 125/2019, 20.12.2019

Opširnije

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2020. godinu

NN br. 125/2019, 20.12.2019

Opširnije

Odluka o uvođenju mjere za poticanje potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu u Republici Hrvatskoj

NN br. 125/2019, 20.12.2019

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji

NN br. 125/2019, 20.12.2019

Opširnije

Odluka o izmjenama Odluke o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta

NN br. 124/2019, 18.12.2019

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu

NN br. 124/2019, 18.12.2019

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine AIF-a i cijene udjela AIF-a

NN br. 124/2019, 18.12.2019

Opširnije

Pravilnik o prijavljivanju povreda odnosno sumnji na povredu odredaba Zakona o tržištu kapitala, Uredbe (EU) br. 600/2014, Uredbe (EU) br. 596/2014 I Uredbe (EU) br. 909/2014

NN br. 124/2019, 18.12.2019

Opširnije

Pravilnik o troškovima koji se mogu plaćati iz imovine dobrovoljnog mirovinskog fonda te načinu i sadržaju izračuna pokazatelja ukupnih troškova dobrovoljnog mirovinskog fonda

NN br. 124/2019, 18.12.2019

Opširnije

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku naknadne uplate doprinosa otpisanih zbog zastare ili nenaplativosti za osiguranike koji su sami za sebe obveznici doprinosa i obveznici plaćanja doprinosa

NN br. 124/2019, 18.12.2019

Opširnije

Odluka o lokalnim porezima Općine Mrkopalj

NN br. 124/2019, 18.12.2019

Opširnije

Odluka o porezima Općine Lišane Ostrovičke

NN br. 124/2019, 18.12.2019

Opširnije

Odluka o lokalnim porezima Općine Ernestinovo

NN br. 124/2019, 18.12.2019

Opširnije

Odluka o porezima Općine Belica

NN br. 124/2019, 18.12.2019

Opširnije

Odluka o gradskim porezima Grada Staroga Grada

NN br. 124/2019, 18.12.2019

Opširnije

Odluka o prestanku važenja Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Gospića

NN br. 124/2019, 18.12.2019

Opširnije

Odluka o lokalnim porezima Općine Višnjan

NN br. 123/2019, 13.12.2019

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Sveti Lovreč

NN br. 123/2019, 13.12.2019

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Jakšić

NN br. 123/2019, 13.12.2019

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Dubravica

NN br. 123/2019, 13.12.2019

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Civljane

NN br. 123/2019, 13.12.2019

Opširnije

Odluka o II. izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima Općine Brckovljani

NN br. 123/2019, 13.12.2019

Opširnije

Odluka o lokalnim porezima Grada Labina

NN br. 123/2019, 13.12.2019

Opširnije

Pravilnik o registraciji i odobravanju objekata te o registraciji subjekata u poslovanju s hranom

NN br. 123/2019, 13.12.2019

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN br. 122/2019, 12.12.2019

Opširnije

Odluka o lokalnim porezima Grada Velike Gorice

NN br. 121/2019, 11.12.2019

Opširnije

Odluka o porezima Općine Ravna Gora

NN br. 121/2019, 11.12.2019

Opširnije

Odluka o porezima Općine Petrijevci

NN br. 121/2019, 11.12.2019

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima Grada Omiša

NN br. 121/2019, 11.12.2019

Opširnije

Odluka o porezima Općine Marija Gorica

NN br. 121/2019, 11.12.2019

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Magadenovac

NN br. 121/2019, 11.12.2019

Opširnije

Odluka o gradskim porezima Grada Grubišnoga Polja

NN br. 121/2019, 11.12.2019

Opširnije

Pravilnik o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave i člana nadzornog odbora mirovinskog osiguravajućeg društva

NN br. 121/2019, 11.12.2019

Opširnije

Pravilnik o uvjetima za izdavanje odobrenja za rad i odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u mirovinskom osiguravajućem društvu

NN br. 121/2019, 11.12.2019

Opširnije

Pravilnik o uvjetima za obavljanje ključne funkcije u mirovinskom osiguravajućem društvu

NN br. 121/2019, 11.12.2019

Opširnije

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u studenome 2019.

NN br. 121/2019, 11.12.2019

Opširnije

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera

NN br. 121/2019, 11.12.2019

Opširnije

prva  prethodna 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 slijedeća    zadnja
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)