RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o reviziji u društvu za osiguranje

NN br. 60/2019, 19.06.2019

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o statističkim standardima osiguranja

NN br. 60/2019, 19.06.2019

Opširnije

Indeks potrošačkih cijena u svibnju 2019.

NN br. 60/2019, 19.06.2019

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2019.

NN br. 60/2019, 19.06.2019

Opširnije

Odluka o lokalnim porezima Grada Iloka

NN br. 58/2019, 12.06.2019

Opširnije

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u svibnju 2019.

NN br. 58/2019, 12.06.2019

Opširnije

Odluka o transakcijskim računima

NN br. 57/2019, 07.06.2019

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Ogulina

NN br. 56/2019, 05.06.2019

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Donji Andrijevci

NN br. 56/2019, 05.06.2019

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupanju Središnjeg registra osiguranika i mirovinskih društava prema članovima obveznih mirovinskih fondova

NN br. 56/2019, 05.06.2019

Opširnije

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe

NN br. 56/2019, 05.06.2019

Opširnije

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra zaklada Republike Hrvatske i registra stranih zaklada u Republici Hrvatskoj

NN br. 56/2019, 05.06.2019

Opširnije

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o putnom listu

NN br. 55/2019, 31.05.2019

Opširnije

Odluka kojom se utvrđuju uvjeti i način preuzimanja podataka o dohocima i primicima iz Evidencije o dohocima i primicima

NN br. 55/2019, 31.05.2019

Opširnije

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku, načinu i uvjetima za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske

NN br. 55/2019, 31.05.2019

Opširnije

Odluka o obvezi dostavljanja podataka o prijevarama

NN br. 54/2019, 29.05.2019

Opširnije

Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta

NN br. 54/2019, 29.05.2019

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2019. godinu

NN br. 53/2019, 24.05.2019

Opširnije

Pravilnik o načinu prikupljanja izvještaja, obavijesti i podataka od subjekata nadzora

NN br. 53/2019, 24.05.2019

Opširnije

Pravilnik o Registru stvarnih vlasnika

NN br. 53/2019, 24.05.2019

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Štefanje

NN br. 52/2019, 22.05.2019

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Biskupija

NN br. 52/2019, 22.05.2019

Opširnije

Zakon o turističkoj pristojbi

NN br. 52/2019, 22.05.2019

Opširnije

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama

NN br. 52/2019, 22.05.2019

Opširnije

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

NN br. 52/2019, 22.05.2019

Opširnije

Odluka o utvrđivanju oblika i sadržaja potvrda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za ortopedska i druga pomagala

NN br. 51/2019, 20.05.2019

Opširnije

Odluka o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN br. 51/2019, 20.05.2019

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje

NN br. 50/2019, 17.05.2019

Opširnije

Indeks potrošačkih cijena u travnju 2019.

NN br. 50/2019, 17.05.2019

Opširnije

Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu

NN br. 50/2019, 17.05.2019

Opširnije

Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda

NN br. 48/2019, 12.05.2019

Opširnije

Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda

NN br. 47/2019, 12.05.2019

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija

NN br. 47/2019, 10.05.2019

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju

NN br. 47/2019, 10.05.2019

Opširnije

Odluka o naknadi za superviziju kreditnih institucija za 2019. godinu

NN br. 47/2019, 10.05.2019

Opširnije

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u travnju 2019.

NN br. 47/2019, 10.05.2019

Opširnije

Pravilnik o odobravanju pružanja usluga carinskog zastupanja

NN br. 46/2019, 08.05.2019

Opširnije

Odluka o proširenju primjene Dodatka I o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva

NN br. 45/2019, 03.05.2019

Opširnije

Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona

NN br. 45/2019, 03.05.2019

Opširnije

Pravilnik o vođenju registara

NN br. 44/2019, 30.04.2019

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rasporedu vrsta rizika po skupinama i vrstama osiguranja odnosno reosiguranja

NN br. 42/2019, 26.04.2019

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti

NN br. 41/2019, 24.04.2019

Opširnije

Indeks potrošačkih cijena u ožujku 2019.

NN br. 41/2019, 24.04.2019

Opširnije

Izmjena Općih uvjeta ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju

NN br. 40/2019, 19.04.2019

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

NN br. 40/2019, 19.04.2019

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru

NN br. 40/2019, 19.04.2019

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima

NN br. 40/2019, 19.04.2019

Opširnije

Pravilnik o nadzornim izvještajima za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih i pomoćnih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti, tržišnog posrednika, podružnice investicijskog društva iz druge države članice i treće zemlje

NN br. 39/2019, 17.04.2019

Opširnije

Uredba o prestanku važenja Uredbe o visini naknade za obavljanje poslova upravljanja dionicama i poslovnim udjelima

NN br. 39/2019, 17.04.2019

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji

NN br. 39/2019, 17.04.2019

Opširnije

prva  prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 slijedeća    zadnja
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)