RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN br. 75/2019, 07.08.2019

Opširnije

Izmjene i dopune Odluke o općinskim porezima Općine Orle

NN br. 74/2019, 02.08.2019

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Gračišće

NN br. 74/2019, 02.08.2019

Opširnije

Odluka o povećanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2019. u djelatnosti Graditeljstvo i Turizam i ugostiteljstvo

NN br. 74/2019, 02.08.2019

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Varaždina

NN br. 72/2019, 31.07.2019

Opširnije

Pravilnik o minimalnim standardima, načinu obračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima

NN br. 72/2019, 31.07.2019

Opširnije

Pravilnik o sadržaju i obliku državnog žiga

NN br. 72/2019, 31.07.2019

Opširnije

Pravilnik o pojedinačnom prevođenju katastarskih čestica katastra zemljišta u katastar nekretnina

NN br. 72/2019, 31.07.2019

Opširnije

Odluka o objavljivanju Međunarodnog standarda za angažmane s izražavanjem uvjerenja 3000 (izmijenjen), Međunarodnog revizijskog standarda 540 (izmijenjen)

NN br. 71/2019, 26.07.2019

Opširnije

Odluka o trajnom ograničenju stavljanja na tržište, distribucije i prodaje ugovora za razlike (CFD-ova) malim ulagateljima

NN br. 71/2019, 26.07.2019

Opširnije

Odluka o trajnoj zabrani stavljanja na tržište, distribucije i prodaje binarnih opcija malim ulagateljima

NN br. 71/2019, 26.07.2019

Opširnije

Pravilnik o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe

NN br. 71/2019, 26.07.2019

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima općine Donji Andrijevci

NN br. 70/2019, 24.07.2019

Opširnije

Zakon o dopunama Zakona o kreditnim institucijama

NN br. 70/2019, 24.07.2019

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija

NN br. 70/2019, 24.07.2019

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku

NN br. 70/2019, 24.07.2019

Opširnije

Odluka o lokalnim porezima Općine Ružić

NN br. 69/2019, 19.07.2019

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN br. 69/2019, 19.07.2019

Opširnije

Pravilnik o postupku stavljanja ortopedskih i drugih pomagala na osnovnu i dodatnu listu ortopedskih i drugih pomagala i određivanja cijena ortopedskih i drugih pomagala

NN br. 69/2019, 19.07.2019

Opširnije

Indeks potrošačkih cijena u lipnju 2019.

NN br. 69/2019, 19.07.2019

Opširnije

Pravilnik o uvjetima za obavljanje ključne funkcije u društvu za osiguranje/društvu za reosiguranje

NN br. 68/2019, 17.07.2019

Opširnije

Pravilnik o uvjetima za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje

NN br. 68/2019, 17.07.2019

Opširnije

Naputak o podacima koje sadrži izvješće o smrtnoj ozljedi nastaloj u prostoriji ili na prostoru u kojem poslodavac obavlja rad

NN br. 68/2019, 17.07.2019

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi

NN br. 68/2019, 17.07.2019

Opširnije

Pravilnik o vrstama plovnih objekata nautičkog turizma

NN br. 68/2019, 17.07.2019

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sustavu upravljanja

NN br. 67/2019, 12.07.2019

Opširnije

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u lipnju 2019.

NN br. 67/2019, 12.07.2019

Opširnije

Odluka o povećanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2019. u djelatnosti Turizam i ugostiteljstvo

NN br. 67/2019, 12.07.2019

Opširnije

Podatak o etalonskoj cijeni građenja

NN br. 67/2019, 12.07.2019

Opširnije

Pravilnik o sadržaju i obliku obrazaca na kojima se podnose podnesci u predstečajnom i stečajnom postupku

NN br. 67/2019, 12.07.2019

Opširnije

Odluka o lokalnim porezima Općine Brela

NN br. 66/2019, 10.07.2019

Opširnije

Pravilnik o utvrđivanju nastanka osiguranog slučaja u sustavu zaštite ulagatelja na tržištu kapitala

NN br. 66/2019, 10.07.2019

Opširnije

Pravilnik o izvještavanju o značajnim promjenama i izvještavanju na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

NN br. 66/2019, 10.07.2019

Opširnije

Pravilnik o redovitom doprinosu članova, načinu raspolaganja sredstvima i financijskim izvještajima fonda za zaštitu ulagatelja

NN br. 66/2019, 10.07.2019

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva

NN br. 66/2019, 10.07.2019

Opširnije

Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji

NN br. 66/2019, 10.07.2019

Opširnije

Zakon o vodnim uslugama

NN br. 66/2019, 10.07.2019

Opširnije

Zakon o vodama

NN br. 66/2019, 10.07.2019

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji

NN br. 66/2019, 10.07.2019

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita

NN br. 66/2019, 10.07.2019

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti

NN br. 66/2019, 10.07.2019

Opširnije

Pravilnik o poduzimanju radnji u postupku osnivanja trgovačkih društava na daljinu

NN br. 65/2019, 05.07.2019

Opširnije

Pravilnik o popunjavanju jedinstvene carinske deklaracije

NN br. 65/2019, 05.07.2019

Opširnije

Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Breznica

NN br. 64/2019, 03.07.2019

Opširnije

Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita

NN br. 64/2019, 03.07.2019

Opširnije

Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima

NN br. 64/2019, 03.07.2019

Opširnije

Zakon o zemljišnim knjigama

NN br. 63/2019, 28.06.2019

Opširnije

Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima

NN br. 62/2019, 26.06.2019

Opširnije

Pravilnik o Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

NN br. 62/2019, 26.06.2019

Opširnije

Pravilnik o Upisniku poljoprivrednika

NN br. 62/2019, 26.06.2019

Opširnije

prva  prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 slijedeća    zadnja
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)