RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zakon o dopuni Zakona o komunalnom gospodarstvu

NN br. 32/2020, 19.03.2020

Opširnije

Zakon o dopuni Zakona o šumama

NN br. 32/2020, 19.03.2020

Opširnije

Zakon o dopuni Zakona o turističkoj pristojbi

NN br. 32/2020, 19.03.2020

Opširnije

Zakon o dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

NN br. 32/2020, 19.03.2020

Opširnije

Zakon o dopuni Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

NN br. 32/2020, 19.03.2020

Opširnije

Zakon o dopunama Zakona o trgovini

NN br. 32/2020, 19.03.2020

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju ulaganja

NN br. 32/2020, 19.03.2020

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

NN br. 32/2020, 19.03.2020

Opširnije

Zakon o dopuni Zakona o tržištu rada

NN br. 32/2020, 19.03.2020

Opširnije

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na dobit

NN br. 32/2020, 19.03.2020

Opširnije

Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o porezu na dohodak

NN br. 32/2020, 19.03.2020

Opširnije

Zakon o dopuni Općeg poreznog zakona

NN br. 32/2020, 19.03.2020

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda

NN br. 31/2020, 18.03.2020

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima

NN br. 31/2020, 18.03.2020

Opširnije

Odluka o odgodi plaćanja zakupnine, naknade za dugogodišnji zakup, naknade za dugogodišnji zakup za ribnjake, naknade za koncesiju i naknada za privremeno korištenje za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske

NN br. 31/2020, 18.03.2020

Opširnije

Uredba o dopuni Uredbe o postupku, načinu i uvjetima za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske

NN br. 31/2020, 18.03.2020

Opširnije

Odluka o iznimnim mjerama kontrole cijena za određene proizvode

NN br. 30/2020, 15.03.2020

Opširnije

Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Staroga Grada

NN br. 28/2020, 13.03.2020

Opširnije

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u veljači 2020.

NN br. 28/2020, 13.03.2020

Opširnije

Dodatak I . o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva sklopljenog 20. prosinca 20 19. godine

NN br. 27/2020, 11.03.2020

Opširnije

Odluka o porezima Općine Gornji Kneginec

NN br. 27/2020, 11.03.2020

Opširnije

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o energetskoj učinkovitosti

NN br. 25/2020, 06.03.2020

Opširnije

Zakon o službenoj statistici

NN br. 25/2020, 06.03.2020

Opširnije

Odluka o porezima Općine Vidovec

NN br. 24/2020, 04.03.2020

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Rugvica

NN br. 24/2020, 04.03.2020

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Lišane Ostrovičke

NN br. 24/2020, 04.03.2020

Opširnije

Odluka o lokalnim porezima Općine Bol

NN br. 24/2020, 04.03.2020

Opširnije

Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća i bruto-plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2019.

NN br. 24/2020, 04.03.2020

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu plina

NN br. 23/2020, 03.03.2020

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN br. 22/2020, 28.02.2020

Opširnije

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN br. 22/2020, 28.02.2020

Opširnije

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti

NN br. 22/2020, 28.02.2020

Opširnije

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u siječnju 2020.

NN br. 22/2020, 28.02.2020

Opširnije

Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2020. godinu

NN br. 22/2020, 28.02.2020

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića

NN br. 22/2020, 28.02.2020

Opširnije

Indeks potrošačkih cijena u siječnju 2020.

NN br. 21/2020, 26.02.2020

Opširnije

Odluka o lokalnim porezima Općine Mljet

NN br. 20/2020, 21.02.2020

Opširnije

Odluka o porezima Grada Vrlike

NN br. 20/2020, 21.02.2020

Opširnije

Prvi dodatak Kolektivnom ugovoru za radnike Hrvatskih voda

NN br. 18/2020, 19.02.2020

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o porezima Općine Ravna Gora

NN br. 18/2020, 19.02.2020

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala

NN br. 17/2020, 14.02.2020

Opširnije

Zakon o izmjeni Zakona o obavljanju studentskih poslova

NN br. 16/2020, 12.02.2020

Opširnije

Zakon o patentu

NN br. 16/2020, 12.02.2020

Opširnije

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izvještavanju o značajnim promjenama i izvještavanju na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

NN br. 15/2020, 07.02.2020

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju

NN br. 14/2020, 05.02.2020

Opširnije

Odluku o izmjenama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija

NN br. 14/2020, 05.02.2020

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži

NN br. 14/2020, 05.02.2020

Opširnije

Pravilnik o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici

NN br. 14/2020, 05.02.2020

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ispravama, dokumentima i podacima o pomorskom prometu te o njihovoj dostavi, prikupljanju i razmjeni, kao i o načinu i uvjetima izdavanja odobrenja za slobodan promet s obalom

NN br. 13/2020, 31.01.2020

Opširnije

Pravilnik o visini naknade za obavljanje tehničkog nadzora i baždarenja brodica

NN br. 13/2020, 31.01.2020

Opširnije

prva  prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 slijedeća    zadnja
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)