RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima

NN br. 75/2020, 01.07.2020

Opširnije

Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave

NN br. 75/2020, 01.07.2020

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

NN br. 74/2020, 30.06.2020

Opširnije

Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona

NN br. 74/2020, 30.06.2020

Opširnije

Pravilnik o visini, načinu plaćanja i raspodjeli turističke pristojbe za čarterska plovila, brodove za višednevna kružna putovanja i osobe koje borave na plovilu (nautičari) te način plaćanja turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodama

NN br. 73/2020, 26.06.2020

Opširnije

Uredba o izmjeni Uredbe o visini vodnoga doprinosa

NN br. 73/2020, 26.06.2020

Opširnije

Odluka o lokalnim porezima Općine Brela

NN br. 70/2020, 19.06.2020

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Borovo

NN br. 70/2020, 19.06.2020

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Ivanca

NN br. 70/2020, 19.06.2020

Opširnije

Indeks potrošačkih cijena u svibnju 2020.

NN br. 70/2020, 19.06.2020

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom

NN br. 70/2020, 19.06.2020

Opširnije

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona

NN br. 70/2020, 19.06.2020

Opširnije

Odluku o usvajanju dopuna programa »COVID-19 zajam za obrtna sredstva« i »ESIF jamstva« Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

NN br. 70/2020, 19.06.2020

Opširnije

Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN br. 69/2020, 17.06.2020

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o radnom vremenu i načinu rada u djelatnosti trgovine za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19

NN br. 69/2020, 17.06.2020

Opširnije

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u svibnju 2020.

NN br. 68/2020, 12.06.2020

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju mjere za poticanje potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu u Republici Hrvatskoj

NN br. 68/2020, 12.06.2020

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o nužnim mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19

NN br. 67/2020, 10.06.2020

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o radnom vremenu i načinu rada u djelatnosti trgovine za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19

NN br. 67/2020, 10.06.2020

Opširnije

Naputak o izmjenama i dopunama Naputka o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2020. godini

NN br. 67/2020, 10.06.2020

Opširnije

Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Valpova

NN br. 66/2020, 05.06.2020

Opširnije

Odluka o objavljivanju Kodeksa etike za profesionalne računovođe (s Međunarodnim standardima neovisnosti)

NN br. 65/2020, 03.06.2020

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN br. 65/2020, 03.06.2020

Opširnije

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku, uvjetima i načinu utvrđivanja prava na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna

NN br. 65/2020, 03.06.2020

Opširnije

Odluka o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Općine Motovun – Montona

NN br. 65/2020, 03.06.2020

Opširnije

Odluka o obustavi plaćanja spomeničke rente

NN br. 65/2020, 03.06.2020

Opširnije

Odluka o dopuni Odluke o općinskim porezima

NN br. 64/2020, 29.05.2020

Opširnije

Odluka o dopuni Odluke o gradskim porezima Grada Pakraca

NN br. 64/2020, 29.05.2020

Opširnije

Odluka o dopuni Odluke o radnom vremenu i načinu rada u djelatnosti trgovine za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19

NN br. 64/2020, 29.05.2020

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o informiranju potrošača o nepretpakiranoj hrani

NN br. 64/2020, 29.05.2020

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o nužnim mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih dje latnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19

NN br. 63/2020, 28.05.2020

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju

NN br. 63/2020, 28.05.2020

Opširnije

Odluka o izmjenama Odluke o posebnom načinu rada tržnica za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19

NN br. 62/2020, 27.05.2020

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o radnom vremenu i načinu rada u djelatnosti trgovine za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19

NN br. 62/2020, 27.05.2020

Opširnije

Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe

NN br. 62/2020, 27.05.2020

Opširnije

Pravilnik o načinu korištenja vaučera za neizvršene ugovore o putovanju u paket-aranžmanu

NN br. 60/2020, 22.05.2020

Opširnije

Pravilnik o podacima u vezi s korporativnim upravljanjem koje su izdavatelji obvezni dostavljati Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, te o obliku, rokovima i načinu njihovog dostavljanja

NN br. 59/2020, 20.05.2020

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija

NN br. 59/2020, 20.05.2020

Opširnije

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nužnim mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19

NN br. 59/2020, 20.05.2020

Opširnije

Indeks potrošačkih cijena u travnju 2020.

NN br. 59/2020, 20.05.2020

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit

NN br. 59/2020, 20.05.2020

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2020. godinu

NN br. 57/2020, 15.05.2020

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o izmjenama naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama

NN br. 57/2020, 15.05.2020

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o gradskim porezima Grada Belišća

NN br. 56/2020, 13.05.2020

Opširnije

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj

NN br. 56/2020, 13.05.2020

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o nužnim mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19

NN br. 56/2020, 13.05.2020

Opširnije

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u travnju 2020.

NN br. 56/2020, 13.05.2020

Opširnije

Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Požege

NN br. 55/2020, 08.05.2020

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o nužnim mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19

NN br. 55/2020, 08.05.2020

Opširnije

Pravilnik o patentu

NN br. 55/2020, 08.05.2020

Opširnije

prva  prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 slijedeća    zadnja
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)