RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Kodeks strukovne etike Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije

NN br. 19/2010, 10.02.2010

Opširnije

Pravilnik o iskaznici poljoprivrednog inspektora, poljoprivrednog inspektora za ekološku proizvodnju, stočarskog inspektora, vinarskog inspektora i inspektora za kakvoću hrane te znaku poljoprivredne inspekcije

NN br. 19/2010, 10.02.2010

Opširnije

Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu

NN br. 19/2010, 10.02.2010

Opširnije

Uredba o računanju vremena u 2010. godini

NN br. 19/2010, 10.02.2010

Opširnije

Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2010. godinu

NN br. 19/2010, 10.02.2010

Opširnije

Uredba o uvjetima i postupku ostvarivanja carinskih i poreznih olakšica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

NN br. 19/2010, 10.02.2010

Opširnije

Odluka o objavljivanju tumačenja Odbora za tumačenje Međunarodnog financijskog izvještavanja 17, 18

NN br. 18/2010, 08.02.2010

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o objavljivanju Međunarodnih standarda financijskih izvještavanja

NN br. 18/2010, 08.02.2010

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o obveznoj pričuvi

NN br. 18/2010, 08.02.2010

Opširnije

Pravilnik o posebnim uvjetima za objekte u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji se odobravaju po posebnim uvjetima

NN br. 15/2010, 01.02.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o pravima, uvjetima i načinu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu

NN br. 14/2010, 29.01.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjeni pravilnika o veterinarsko-medicinskim proizvodima

NN br. 14/2010, 29.01.2010

Opširnije

Pravilnik o obvezi informiranja potrošača i o dodatnim pretpostavkama za izračun efektivne kamatne stope

NN br. 14/2010, 29.01.2010

Opširnije

Zaključak o prihvaćanju Mjera za gospodarski oporavak i razvitak – modeli financiranja

NN br. 14/2010, 29.01.2010

Opširnije

Uredba o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti

NN br. 14/2010, 29.01.2010

Opširnije

Ispravak pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN br. 13/2010, 27.01.2010

Opširnije

Aneks kolektivnom ugovoru za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama

NN br. 13/2010, 27.01.2010

Opširnije

Kolektivni ugovor za Societe generale – Splitsku banku d.d.

NN br. 13/2010, 27.01.2010

Opširnije

Pravilnik o financijskim izvještajima mirovinskih fondova

NN br. 13/2010, 27.01.2010

Opširnije

Pravilnik o financijskim izvještajima mirovinskih društava

NN br. 13/2010, 27.01.2010

Opširnije

Odluka o obliku i sadržaju obrazaca o medicinskom vještačenju u mirovinskom osiguranju

NN br. 13/2010, 27.01.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjenama pravilnika o utvrđivanju cijena ukapljenog naftnog plina

NN br. 13/2010, 27.01.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjenama pravilnika o obliku i sadržaju bjanko zadužnice

NN br. 13/2010, 27.01.2010

Opširnije

Ugovor o izmjenama dopunama Kolektivnog ugovora za Hrvatske ceste d.o.o.

NN br. 11/2010, 22.01.2010

Opširnije

Ispravak Pravilnika o proglašenju turističkim općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede

NN br. 9/2010, 18.01.2010

Opširnije

Stopa promjene proizvođačkih cijena u prosincu 2009. godine

NN br. 9/2010, 18.01.2010

Opširnije

Indeks potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj u studenom 2009. godine

NN br. 9/2010, 18.01.2010

Opširnije

Aneks III. Kolektivnom ugovoru za Zagrebačku banku d.d.

NN br. 9/2010, 18.01.2010

Opširnije

Ispravak izvatka iz Odluke o plaćanju doprinosa u paušalnom iznosu udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2010. godinu

NN br. 9/2010, 18.01.2010

Opširnije

Naredba o izmjeni i dopuni Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2010. godini

NN br. 9/2010, 18.01.2010

Opširnije

Odluka o objavljivanju Tumačenja Odbora za tumačenja međunarodnog financijskog izvještavanja 15, 16

NN br. 8/2010, 15.01.2010

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o objavljivanju Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja

NN br. 8/2010, 15.01.2010

Opširnije

Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Hrvatske Kostajnice

NN br. 8/2010, 15.01.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica

NN br. 8/2010, 15.01.2010

Opširnije

Pravilnik o obveznim evidencijama za obračun naknade od priređivanja igara na sreću

NN br. 8/2010, 15.01.2010

Opširnije

Pravilnik o priređivanju igara klađenja na daljinu

NN br. 8/2010, 15.01.2010

Opširnije

Pravilnik o priređivanju nagradnih igara

NN br. 8/2010, 15.01.2010

Opširnije

Odluka o mjerama za gospodarski oporavak i razvitak

NN br. 8/2010, 15.01.2010

Opširnije

Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2010. godini

NN br. 5/2010, 11.01.2010

Opširnije

Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Lipovljani

NN br. 4/2010, 08.01.2010

Opširnije

Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Polača

NN br. 4/2010, 08.01.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu

NN br. 4/2010, 08.01.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu prijavljivanja i odjavljivanja te stjecanja statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju

NN br. 4/2010, 08.01.2010

Opširnije

Uredba o visini trošarine za UNP – ukapljeni naftni plin

NN br. 4/2010, 08.01.2010

Opširnije

Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Sveti Đurđ

NN br. 3/2010, 05.01.2010

Opširnije

Pravilnik o obliku i sadržaju, te načinu prikupljanja podataka i vođenja evidencija državnih potpora

NN br. 2/2010, 04.01.2010

Opširnije

Eskontna stopa Hrvatske narodne banke

NN br. 1/2010, 02.01.2010

Opširnije

Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama što se odnose na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi

NN br. 1/2010, 02.01.2010

Opširnije

Pravilnik o trošarinama

NN br. 1/2010, 02.01.2010

Opširnije

prva  prethodna 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 slijedeća    zadnja
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)