RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Indeks potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj u ožujku 2010. godine

NN br. 48/2010, 21.04.2010

Opširnije

Odluka o načinu na koji rezidenti podižu i polažu stranu gotovinu i čekove na račun otvoren u banci

NN br. 48/2010, 21.04.2010

Opširnije

Pravilnik o ribarskim zadrugama

NN br. 48/2010, 21.04.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o potpori kapitalnim ulaganjima u poljoprivredi

NN br. 47/2010, 19.04.2010

Opširnije

Ispravak Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj

NN br. 46/2010, 16.04.2010

Opširnije

Pravilnik o obvezi, visini i načinu plaćanja naknada

NN br. 46/2010, 16.04.2010

Opširnije

Izmjene Tarifnog sustava za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom, bez visine tarifnih stavki

NN br. 46/2010, 16.04.2010

Opširnije

Odluka o kriterijima za upis ribarskih plovila u registar ICCAT-a ( ICCAT record of bft catching vessels)

NN br. 46/2010, 16.04.2010

Opširnije

Pravilnik o utvrđivanju cijena naftnih derivata

NN br. 46/2010, 16.04.2010

Opširnije

Zaključak o prihvaćanju Smjernica za pomoć poduzetnicima u teškoćama

NN br. 46/2010, 16.04.2010

Opširnije

Odluka o Općinskim porezima Općine Majur

NN br. 44/2010, 14.04.2010

Opširnije

Odluka o dopunama Odluke o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom

NN br. 44/2010, 14.04.2010

Opširnije

Izmjene i dopune Tarifnog sustava za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki

NN br. 44/2010, 14.04.2010

Opširnije

Pravilnik o dopuni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru

NN br. 44/2010, 14.04.2010

Opširnije

Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2010. godini

NN br. 44/2010, 14.04.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi

NN br. 44/2010, 14.04.2010

Opširnije

Plan državnih sredstava iz kojih se odobrava zajam prilikom kupnje stana

NN br. 44/2010, 14.04.2010

Opširnije

Statut Hrvatske revizorske komore

NN br. 43/2010, 09.04.2010

Opširnije

Pravilnik o Upisniku pružatelja medijskih usluga

NN br. 43/2010, 09.04.2010

Opširnije

Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN br. 43/2010, 09.04.2010

Opširnije

Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN br. 43/2010, 09.04.2010

Opširnije

Pravilnik o bitnim zahtjevima, razvrstavanju, sustavu kvalitete, upisu u očevidnik proizvođača i očevidnik medicinskih proizvoda te ocjenjivanju sukladnosti medicinskih proizvoda

NN br. 43/2010, 09.04.2010

Opširnije

Pravilnik o agrotehničkim mjerama

NN br. 43/2010, 09.04.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju financijskog i statističkog izvješća društava za zastupanje u osiguranju, odnosno društava za posredovanje u osiguranju i reosiguranju

NN br. 42/2010, 08.04.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu izračuna kapitala, jamstvenog kapitala i adekvatnosti kapitala društava za osiguranje i društava za reosiguranje

NN br. 42/2010, 08.04.2010

Opširnije

Ispravak Uredbe o uvjetima i postupcima za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine

NN br. 41/2010, 07.04.2010

Opširnije

Pravilnik o hrani za posebne prehrambene potrebe

NN br. 41/2010, 07.04.2010

Opširnije

Pravilnik o organizacijama proizvođača u sektoru ribarstva

NN br. 41/2010, 07.04.2010

Opširnije

Pravilnik o ostvarivanju prava na potporu osiguranja od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi

NN br. 41/2010, 07.04.2010

Opširnije

Pravilnik o sirovinskom sastavu i nazivima tekstila

NN br. 41/2010, 07.04.2010

Opširnije

Pravilnik o označavanju materijala glavnih dijelova obuće namijenjene prodaji potrošaču

NN br. 41/2010, 07.04.2010

Opširnije

Odluka o zaduženju Republike Hrvatske deviznim kreditom sindiciranim kod domaćih banaka u iznosu od 500.000.000,00 EUR

NN br. 41/2010, 07.04.2010

Opširnije

Kolektivni ugovor za društvo Panturist d.d. Osijek

NN br. 40/2010, 02.04.2010

Opširnije

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima Općine Dubrovačko primorje

NN br. 38/2010, 31.03.2010

Opširnije

Odluka o ograničavanju izloženosti kreditnih institucija valutnom riziku

NN br. 38/2010, 31.03.2010

Opširnije

Pravilnik o dobroj praksi, uvjetima za davanje dozvole za promet na veliko te uvozu i izvozu medicinskih proizvoda

NN br. 38/2010, 31.03.2010

Opširnije

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu

NN br. 38/2010, 31.03.2010

Opširnije

Rješenje o dopuni Liste stečajnih upravitelja

NN br. 38/2010, 31.03.2010

Opširnije

Pravilnik o tehničkoj ispravnosti automata i stolova za igre na sreću

NN br. 38/2010, 31.03.2010

Opširnije

Pravilnik o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i uplatnim mjestima kladionica

NN br. 38/2010, 31.03.2010

Opširnije

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

NN br. 38/2010, 31.03.2010

Opširnije

Uredba o dopuni Uredbe o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2010. godinu

NN br. 38/2010, 31.03.2010

Opširnije

Zakon o poticanju prodaje stanova

NN br. 38/2010, 31.03.2010

Opširnije

Pravilnik o obavljanju univerzalnih poštanskih usluga

NN br. 37/2010, 26.03.2010

Opširnije

Odluka o primjerenom upravljanju informacijskim sustavom

NN br. 37/2010, 26.03.2010

Opširnije

Pravilnik o tržišnim standardima određenih proizvoda ribarstva

NN br. 37/2010, 26.03.2010

Opširnije

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Čabra

NN br. 36/2010, 24.03.2010

Opširnije

Odluka o porezima Grada Slavonskog Broda

NN br. 36/2010, 24.03.2010

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o opskrbi banaka gotovim novcem

NN br. 36/2010, 24.03.2010

Opširnije

Izmjene Upute za provedbu Odluke o obveznoj pričuvi

NN br. 36/2010, 24.03.2010

Opširnije

prva  prethodna 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 slijedeća    zadnja
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)