RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o provedbi mjere 8, podmjere 8.6 Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije i preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN br. 46/2018, 18.05.2018

Opširnije

Pravilnik o tehničkom pregledu građevine

NN br. 46/2018, 18.05.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama Zakona o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga

NN br. 46/2018, 18.05.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama Zakona o industrijskom dizajnu

NN br. 46/2018, 18.05.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama Zakona o žigu

NN br. 46/2018, 18.05.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama Zakona o patentu

NN br. 46/2018, 18.05.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima

NN br. 46/2018, 18.05.2018

Opširnije

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u travnju 2018.

NN br. 45/2018, 16.05.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2018. godinu

NN br. 45/2018, 16.05.2018

Opširnije

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke porezima Općine Tisno

NN br. 42/2018, 09.05.2018

Opširnije

Odluka o porezima Općine Lupoglav

NN br. 42/2018, 09.05.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

NN br. 42/2018, 09.05.2018

Opširnije

Odluku o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija Predmet Odluke

NN br. 42/2018, 09.05.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2018. godinu

NN br. 42/2018, 09.05.2018

Opširnije

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka

NN br. 42/2018, 09.05.2018

Opširnije

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu

NN br. 41/2018, 04.05.2018

Opširnije

Odluka o općinskim porezima Općine Podbablje

NN br. 40/2018, 02.05.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vanjskim poslovima

NN br. 39/2018, 27.04.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Središnjem registru osiguranika

NN br. 39/2018, 27.04.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

NN br. 39/2018, 27.04.2018

Opširnije

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru

NN br. 38/2018, 25.04.2018

Opširnije

Indeks potrošačkih cijena u ožujku 2018.

NN br. 37/2018, 20.04.2018

Opširnije

Kolektivni ugovor ugostiteljstva

NN br. 36/2018, 18.04.2018

Opširnije

Odluka o naknadi za superviziju kreditnih institucija za 2018. godinu

NN br. 36/2018, 18.04.2018

Opširnije

Pravilnik o uvjetima za određivanje minimalnog zahtjeva za regulatorni kapital i podložne obveze, stope pretvaranja te obveze investicijskog društva u postupku sanacije

NN br. 36/2018, 18.04.2018

Opširnije

Pravilnik o načinu provedbe ovrhe na novčanim sredstvima banke

NN br. 36/2018, 18.04.2018

Opširnije

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o pravilima rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja

NN br. 35/2018, 13.04.2018

Opširnije

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u ožujku 2018.

NN br. 35/2018, 13.04.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD-u 2007.

NN br. 35/2018, 13.04.2018

Opširnije

Tehnički propis o građevnim proizvodima

NN br. 35/2018, 13.04.2018

Opširnije

Ispravak Odluke o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Lepoglave

NN br. 34/2018, 11.04.2018

Opširnije

Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Belog Manastira

NN br. 34/2018, 11.04.2018

Opširnije

Odluka o porezima Općine Proložac

NN br. 34/2018, 11.04.2018

Opširnije

Odluka o porezima Općine Lokvičići

NN br. 34/2018, 11.04.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

NN br. 34/2018, 11.04.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima

NN br. 34/2018, 11.04.2018

Opširnije

Pravilnik o upravljanju carinskim kvotama

NN br. 34/2018, 11.04.2018

Opširnije

Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti

NN br. 30/2018, 30.03.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima

NN br. 29/2018, 29.03.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima

NN br. 29/2018, 29.03.2018

Opširnije

Zakon o izmjenama Zakona o obveznim odnosima

NN br. 29/2018, 29.03.2018

Opširnije

Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

NN br. 29/2018, 29.03.2018

Opširnije

Pravilnik o službenim kontrolama grožđa, mošta, vina, voćnih vina i aromatiziranih proizvoda od vina

NN br. 28/2018, 23.03.2018

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopuni pravilnika o višestrukoj sukladnosti

NN br. 26/2018, 16.03.2018

Opširnije

Prosječna mjesečna plaćena neto plaća i bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2017.

NN br. 25/2018, 14.03.2018

Opširnije

Odluka o dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad kreditne institucije i zahtjevu za izdavanje odobrenja za pružanje financijskih usluga

NN br. 25/2018, 14.03.2018

Opširnije

Odluka o dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za raspoređivanje instrumenata kapitala kao instrumenta regulatornoga kapitala kreditnih institucija

NN br. 25/2018, 14.03.2018

Opširnije

Odluka o prethodnoj suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji

NN br. 25/2018, 14.03.2018

Opširnije

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u veljači 2018.

NN br. 25/2018, 14.03.2018

Opširnije

Pravilnik o obrascu zahtjeva i obrascu potvrde o nepovlaštenom podrijetlu

NN br. 25/2018, 14.03.2018

Opširnije

prva  prethodna 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 slijedeća    zadnja
Pretplatnik
Obračun putnih troškova i ostalih nadoknada (1)