RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o dopuni Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona

NN br. 114/2020, 19.10.2020

Opširnije

Odluka o privremenom uređivanju rada i ograničavanju radnog vremena ugostiteljskih objekata i drugih pružatelja ugostiteljskih usluga

NN br. 111/2020, 14.10.2020

Opširnije

Odluka o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski

NN br. 111/2020, 14.10.2020

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o porezima Općine Gornji Kneginec

NN br. 110/2020, 09.10.2020

Opširnije

Odluka o lokalnim porezima Općine Brela

NN br. 110/2020, 09.10.2020

Opširnije

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u rujnu 2020.

NN br. 110/2020, 09.10.2020

Opširnije

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. »Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture – COVID-19«

NN br. 108/2020, 07.10.2020

Opširnije

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.11. »Zaštita javnog zdravlja – COVID-19«

NN br. 108/2020, 07.10.2020

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu

NN br. 108/2020, 07.10.2020

Opširnije

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe

NN br. 107/2020, 02.10.2020

Opširnije

Pravilnik o ulasku i boravku u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji

NN br. 107/2020, 02.10.2020

Opširnije

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama

NN br. 107/2020, 02.10.2020

Opširnije

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obliku, sadržaju i rokovima izvještavanja

NN br. 106/2020, 30.09.2020

Opširnije

Pravilnik o obliku i sadržaju financijskog i statističkog izvještaja osoba koje imaju dozvolu za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja

NN br. 106/2020, 30.09.2020

Opširnije

Pravilnik o strukturi, sadržaju, načinu i rokovima dostave izvještaja kod iznimke od obveze upisa nematerijaliziranih vrijednosnih papira kod središnjeg depozitorija ili drugog registra propisanog posebnim zakonom

NN br. 106/2020, 30.09.2020

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja

NN br. 105/2020, 25.09.2020

Opširnije

Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada

NN br. 105/2020, 25.09.2020

Opširnije

Pravilnik o dopunama Pravilnika o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

NN br. 105/2020, 25.09.2020

Opširnije

Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015. godine) – treće izmjene i dopune

NN br. 104/2020, 23.09.2020

Opširnije

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.6. »Diversifikacija i novi oblici prihoda«

NN br. 104/2020, 23.09.2020

Opširnije

Indeks potrošačkih cijena u kolovozu 2020.

NN br. 103/2020, 18.09.2020

Opširnije

Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona

NN br. 103/2020, 18.09.2020

Opširnije

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o dopuni Odluke o općinskim porezima Općine Konjščina

NN br. 102/2020, 16.09.2020

Opširnije

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« pridnenim povlačnim mrežama – koćama za rujan/listopad 2020. godine

NN br. 102/2020, 16.09.2020

Opširnije

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije

NN br. 102/2020, 16.09.2020

Opširnije

Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove

NN br. 101/2020, 11.09.2020

Opširnije

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u kolovozu 2020.

NN br. 101/2020, 11.09.2020

Opširnije

Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2020. godini

NN br. 101/2020, 11.09.2020

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.1. »Planovi proizvodnje i stavljanja na tržište«

NN br. 99/2020, 04.09.2020

Opširnije

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.20. »Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena«

NN br. 99/2020, 04.09.2020

Opširnije

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.8. »Zaštita zdravlja i sigurnost«

NN br. 99/2020, 04.09.2020

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja mirovinskog osiguravajućeg društva

NN br. 98/2020, 02.09.2020

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o adekvatnosti kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva

NN br. 98/2020, 02.09.2020

Opširnije

Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje odobrenja za rad burzi

NN br. 98/2020, 02.09.2020

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje

NN br. 98/2020, 02.09.2020

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda

NN br. 98/2020, 02.09.2020

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja UCITS fonda

NN br. 98/2020, 02.09.2020

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o godišnjim, polugodišnjim i drugim izvještajima dobrovoljnog mirovinskog fonda

NN br. 98/2020, 02.09.2020

Opširnije

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda

NN br. 98/2020, 02.09.2020

Opširnije

Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2020.

NN br. 98/2020, 02.09.2020

Opširnije

Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 2020.

NN br. 98/2020, 02.09.2020

Opširnije

Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2020.

NN br. 98/2020, 02.09.2020

Opširnije

Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Klenovnik

NN br. 98/2020, 02.09.2020

Opširnije

Kolektivni ugovor za graditeljstvo

NN br. 93/2020, 19.08.2020

Opširnije

Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo od 25. rujna 2015. - druge izmjene i dopune

NN br. 93/2020, 19.08.2020

Opširnije

Indeks potrošačkih cijena u srpnju 2020.

NN br. 93/2020, 19.08.2020

Opširnije

Odluka o nužnoj mjeri ograničavanja radnog vremena ugostiteljskih objekata iz kategorije »Barovi«

NN br. 92/2020, 14.08.2020

Opširnije

Odluka o porezima Općine Tribunj

NN br. 91/2020, 12.08.2020

Opširnije

Odluka o porezima Grada Opatije

NN br. 91/2020, 12.08.2020

Opširnije

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u srpnju 2020.

NN br. 91/2020, 12.08.2020

Opširnije

prva  prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 slijedeća    zadnja
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)