RRiF-ova trgovina

Više o RRiF-ovim e-izdanjima (kako ih kupiti, preuzeti i čitati) možete vidjeti ovdje.

Knjiga (naslov, izdanje, autor, opis)   Naslovnica   Tiskano izdanje   E-izdanje
Zakon o parničnom postupku rujan, 2019. Iz tiska je izišao "Zakon o parničnom postupku" - urednički pročišćeni tekst, rujan 2019. Ovo izdanje sadrži, uz pročišćeni tekst Zakona i širi prikaz svih bitnih instituta koje donose novele ZPP-a iz 2019.,kao i stvarno kazalo svih relevantnih pojmova/instituta, uključujući i one novounesene.     84,00 kn   73,50 kn
Production controlling in the Digital Age veljača, 2019. U prodaji je knjiga "Production controlling in the Digital Age" u izdanju Ekonomskog fakulteta u Rijeci, autora: Neda Vitezić i Uwe Leberfromm koja na sažet način, kroz suvremene metode, izračune i primjere obrađuje kontroling u proizvodnji ukazujući na važnost mjerenja i analize postupaka. Knjiga je na engleskom jeziku i može se naručiti.     157,50 kn    
Zakon o trgovačkim društvima srpanj, 2019. Pravnu biblioteku RRIF-a upotpunili smo novim izdanjem "Zakona o trgovačkim društvima - redakcijski pročišćeni tekst", srpanj 2019., koja, uz pročišćeni tekst Zakona, sadrži i Pravilnik o poduzimanju radnji u postupku osnivanja trgovačkih društava na daljinu. Svi pretplatnici časopisa Pravo i porezi primit će knjigu uz PIP br.7-8/19, a svi ostali mogu je naručiti.     126,00 kn   105,00 kn
Obračun putnih troškova i ostalih nadoknada veljača, 2019. Autor: Skupina autora Objavili smo knjigu "Obračun putnih troškova i ostalih nadoknada", III. izdanje u kojoj je obrađena sva problematika vezana na utvrđivanje prava na nadoknadu troška, obračun i isplatu troškova službenog puta s primjerima i odgovorima na sva pravna, porezna i knjigovodstvena pitanja u ovom području.     294,00 kn   262,50 kn
RRiF-ov računski plan za poduzetnike Zagreb, veljača 2019. Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ i drugi... Iz tiska je izišlo XXIII. izdanje RRiF-ovog računskog plana za poduzetnike. Ono obuhvaća dopune koje su proizišle iz novih izmjena poreznih propisa u području dohotka, dobitka i PDV-a koji se primjenjuju od 1. siječnja 2019. godine. Računski plan sadrži i pročišćeni tekst Zakona o računovodstvu.     73,50 kn   63,00 kn
RRiF-ov računski plan za poduzetnike + CD Zagreb, veljača 2019. Iz tiska je izišlo XXIII. izdanje RRiF-ovog računskog plana za poduzetnike. Ono obuhvaća dopune koje su proizišle iz novih izmjena poreznih propisa u području dohotka, dobitka i PDV-a koji se primjenjuju od 1. siječnja 2019. godine. Ovdje možete naručiti primjerak s CD-om na kojem je računski plan u pet formata: csv, HTML, xls, doc, xml, ods     84,00 kn    
ZAKON O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU siječanj 2019. Autor: Dr. sc. Desanka SARVAN i drugi... Iz tiska je izišao komentar novog Zakona o komunalnom gospodarstvu s objašnjenjima za primjenu i poveznicama s drugim zakonima. U knjizi je dano i 52 primjera raznih pravnih akata (odluka, pravlilnika...), te kazalo pojmova, kao i naputci u vezi računovodstva komunalnih društava.     252,00 kn   210,00 kn
Zbirka propisa iz cestovnog prometa Zagreb, srpanj 2018. Priručnik obuhvaća najvažnije zakonske i podzakonske tekstove (redakcijski pročišćene) kojima je uređeno područje cestovnog prometa u Republici Hrvatskoj, kako bi se sudionici u cestovnom prometu lakše snašli u ovoj opsežnoj regulativnoj materiji.     125,00 kn    
Porez na dodanu vrijednost - primjena u praksi VIII. naklada 2018. Iz tiska je u lipnju 2018. izašlo VIII. dopunjeno izdanje našeg najvećeg i najkompletnijeg priručnika za praktičnu primjenu PDV-a. Kroz tekstove i primjere na praktičan se način objašnjava primjena PDV-a u Hrvatskoj, kao i u odnosima stjecanja i isporuka iz/u članice EU-a, odnosno kod uvoza i izvoza u treće zemlje. Priručnik je opsega 1.580 stranica, tvrdog uveza. Cijena knjige je snižena na 525,00 kn     525,00 kn   472,50 kn
Financijski menadžment X. nepromijenjeno izdanje 2018. Knjiga Financijski menadžment koristi se kao udžbenik na prediplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima Ekonomskog fakulteta u Splitu, te poslijediplomskim studijima Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Koristi se i na Odjelu za ekonomiju u Puli Sveučilišta u Rijeci, te na Veleučilištu Vern u Zagrebu. Knjiga Financijski menadžment je naišla na dobar prijem u znanstvenoj i stručnoj javnosti, među praktičarima i studentima.     257,25 kn   189,00 kn
Računovodstvo poduzetnika, XI. nakl. 2018. + RRiF-ov računski plan, XXIII. nakl.2019. Zagreb, veljača 2018. U prodaji je XI. izdanje knjige Računovodstvo poduzetnika (veljača 2018.) - najkompletnijeg računovodstvenog priručnika u nas a do polovine veljače 2019. izlazi XXIII. naklada RRIF-ovog računskog plana. Naručite komplet knjiga po povoljnijoj cijeni!     630,00 kn    
Lažiranje financijskih izvještaja, prijevare i računovodstvena forenzika Zagreb, studeni 2017. Objavljena je nova knjiga autora Prof.dr.sc. Vinka Belaka u kojoj se obrađuje 60 slučajeva iz prakse i detaljno opisuju metode detekcije prijevara i računovodstvenih manipulacija. Knjiga je namijenjena računovodstvenim forenzičarima, računovodstvenim stručnjacima, revizorima, analitičarima i širokoj publici.     399,00 kn    
Računovodstvo poduzetnika Zagreb, veljača 2018. Iz tiska je izašao veliki RRiF-ov računovodstveni priručnik, ažuriran i usklađen sa zadnjim promjenama u poreznom i računovodstvenom sustavu. Naručite svoj primjerak u tiskanom ili obliku e-knjige!     588,00 kn   525,00 kn
OVRŠNI ZAKON i bitni pravilnici Zagreb, rujan 2017. Iz tiska je izašla knjiga OVRŠNI ZAKON i bitni pravilnici (urednički pročišćeni tekstovi) koja sadrži relevantan normativni okvir instituta ovrhe na novčanim sredstvima, prema najnovijim propisima     84,00 kn   60,00 kn
Članovi društva, članovi uprave i prokuristi Zagreb, lipanj 2017. Iz tiska je izišao priručnik koji će na jednom mjestu omogućiti lakše snalaženje i primjenu pravnih, računovodstvenih i poreznih propisa te propisa koji proizlaze iz socijalnih osiguranja, a odnose se na članove društva, članove uprave, izvršne direktore i prokuriste. Primamo narudžbe!     378,00 kn   294,00 kn
Računovodstvo neprofitnih organizacija Zagreb, lipanj 2017. Iz tiska je izišlo novo izdanje, usklađeno sa svim aktualnim promjenama. U knjizi su obrađena sva važna pitanja u ovom području, te je dan niz predložaka raznih akata i ugovora kao i temeljni pravni okvir rada neprofitnih organizacija. Primamo vaše narudžbe.     588,00 kn   441,00 kn
Hrvatski računovodstveni sustav Zagreb, veljača 2016. U knjizi su objavljeni izmijenjeni i dopunjeni Hrvatski standardi financijskog izvještavanja (HSFI) u pročišćenoj verziji, važeći Međunarodni standardi financijskog izvještavanja (MSFI) - pročišćena verzija, uz to se daje i pročišćeni tekst novog Zakona o računovodstvu, koji se primjenjuje od 1. siječnja 2016., te kratki komentar tog zakona.     294,00 kn   252,00 kn
Komentar jedinstvenih nomotehničkih pravila studeni 2015. Autor: Anamarija LIVAJA , mag. iur. i drugi... Iz tiska je izašla knjiga kojom se kompletiraju nomotehnička pravila za izradu pravnih akata u Republici Hrvatskoj. Knjiga čini komplet s našom knjigom Nomotehnika: izrada općih akata izašlom u ožujku 2015., kao njezin nastavak kroz komentare i preporuke u objašnjavanju pravila i tehnika strukturiranja propisa, te pravila o jeziku i stilu pisanja akata. Komplet ovih dviju knjiga također se može naručiti po ukupnoj cijeni od 231,00 kn     98,70 kn   73,50 kn
Nomotehnika-izrada općih akata + Komentar jedinstvenih nomotehničkih pravila Zagreb, ožujak i studeni 2015. Komplet knjiga kojima se na praktičan i jednostavan način pojašnjavaju osnovna pravila i metode za uspješnu pravnu redakciju svih vrsta općih akata, s brojnim primjerima općih akata iz domaće prakse koji predstavljaju ogledne primjere za pojedine nomotehničke analize, te se daju komentari i preporuke u vezi primjene pravila i tehnike strukturiranja propisa, te pravila o jeziku i stilu pisanja akata.     231,00 kn    
Zakon o trgovačkim društvima (Redakcijski pročišćeni tekst) Zagreb, studeni 2015. Knjiga Zakon o trgovačkim društvima (Urednički pročišćeni tekst) koja, osim samog pročišćenog teksta Zakona sadrži i Prolog za izmjene i dopune ZTD-a, sadržaj, te kazalo pojmova.     126,00 kn    
Financijski menadžment IX. izdanje, 2015. Autor: Prof. dr. sc. Ljiljana VIDUČIĆ i drugi... Pred Vama je deveto izdanje knjige Financijski menadžment. Knjiga se koristi kao udžbenik na prediplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima Ekonomskog fakulteta u Splitu, te poslijediplomskim studijima Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Koristi se i na Odjelu za ekonomiju u Puli Sveučilišta u Rijeci, te na Veleučilištu Vern u Zagrebu. Knjiga Financijski menadžment je naišla na dobar prijem u znanstvenoj i stručnoj javnosti, među praktičarima i studentima. Te pohvale i p     Trenutno
nedostupno
  225,00 kn
Propisi iz stvarnog prava Zagreb, travanj 2015. Priručnik obuhvaća redakcijske pročišćene tekstove propisa iz područja vlasništva, vlasničkih odnosa , te stvarno kazalo.     105,00 kn    
Radni odnosi - primjena Zakona o radu, ožujak 2015. i - dodatak Nove evidencije u području rada i obračuna plaće (srpanj 2015) Zagreb, ožujak 2015. Ovaj priručnik omogućit će vam lakše snalaženje i primjenu novog Zakona o radu u praksi, donoseći vam pritom na jednom mjestu, na pregledan način, niz upotrebljivih obrazaca, odluka i ugovora iz ovog područja, kao i sve povezane zakonske i podzakonske akte (pravilnike, uredbe, kolektivne ugovore i sl.). Svakom kupcu ove knjige pripada i dodatak iz srpnja 2015. „Nove evidencije u području rada i obračuna plaća“ s obzirom na to jer su ovi propisi doneseni poslije izlaska     Trenutno
nedostupno
  400,00 kn
Nomotehnika ožujak 2015. Iz tiska je izašla knjiga NOMOTEHNIKA: Izrada općih akata, kojom se na praktičan i jednostavan način pojašnjavaju osnovna pravila i metode za uspješnu pravnu redakciju svih vrsta općih akata, s brojnim primjerima općih akata iz domaće prakse koji predstavljaju ogledne primjere za pojedine nomotehničke analize.     189,00 kn   147,00 kn
Menadžment u teoriji i praksi listopad 2014. Knjiga "Menadžment u teoriji i praksi" opisuje funkcije menadžmenta a posebno funkciju vodstva s različitih aspekata i na realan način uzimajući u obzir probleme koji se pojavljuju u praksi.     252,00 kn    
prva  prethodna 1 2 slijedeća    zadnja
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)
RRiFov letak