RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Quo vadis? - uvodnik

rrif - 9.2010, str. 15

Računovodstvo financijske imovine raspoložive za prodaju (kod svih poduzetnika)

rrif - 9.2010, str. 17

Problematika derivatne izrade konsolidiranog financijskog izvješća za koncern i iskaz vlastitog kapitala

rrif - 9.2010, str. 25

Računovodstvo zajmova između trgovačkih društava i članova društva

rrif - 9.2010, str. 34

Računovodstveno i porezno praćenje prefakturiranih troškova

rrif - 9.2010, str. 42

Primanje imovine od kupca - primjena u komunalnim i sl. društvima

rrif - 9.2010, str. 47

Obračun proizvodnje u udruzi

rrif - 9.2010, str. 53

Premije osiguranja kao trošak radnika ili poslodavca

rrif - 9.2010, str. 56

Obvezni sadržaj obračuna plaće i nadoknade plaće – obrasca OP

rrif - 9.2010, str. 61

Plaćanje posebnog poreza nakon 1. srpnja 2010.

rrif - 9.2010, str. 64

Zdravstvene i obrazovne usluge u sustavu PDV-a

rrif - 9.2010, str. 73

Sudska praksa u poreznim stvarima

rrif - 9.2010, str. 81

Analitički postupci u forenzičnoj reviziji

rrif - 9.2010, str. 85

Izbor revizora za 2010.

rrif - 9.2010, str. 90

Novosti iz odbora za međunarodne računovodstvene standarde

rrif - 9.2010, str. 94

Izrada projekata za bespovratna sredstva programa IPA – logička matrica

rrif - 9.2010, str. 95

Izmijenjena Direktiva o povratu PDV-a i druge novosti

rrif - 9.2010, str. 99

Promjene u platnom prometu

rrif - 9.2010, str. 101

Ovrha na novčanim sredstvima prema novom Zakonu

rrif - 9.2010, str. 109

Poslovna inteligencija i djelotvornost poduzeća

rrif - 9.2010, str. 114

Financijski pokazatelji najvećih trgovačkih lanaca

rrif - 9.2010, str. 119

Odgovori na pitanja iz porezno-bilančne prakse

rrif - 9.2010, str. 125

Domaća radinost i sporedna zanimanja

rrif - 9.2010, str. 130

Odgovori na pitanja Državnog inspektorata o zaštiti potrošača

rrif - 9.2010, str. 139

Sastavljanje ugovora o kupoprodaji nekretnina

rrif - 9.2010, str. 146

Istupanje iz društva s ograničenom odgovornošću

rrif - 9.2010, str. 153

Izjava o zaduženosti kod osnivanja društava i drugi upisi u sudski registar

rrif - 9.2010, str. 159

Kupnja dugotrajne imovine

rrif - 9.2010, str. 163

Fondovi rizičnog kapitala i državne potpore

rrif - 9.2010, str. 166

Pravila lijepog ponašanja u poslovnim pregovorima

rrif - 9.2010, str. 169

Novi propisi

rrif - 9.2010, str. 172

Stručne obavijesti

rrif - 9.2010, str. 176

Gospodarska kretanja u Hrvatskoj i EU

rrif - 9.2010, str. 178
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)