RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu prijavljivanja i odjavljivanja te stjecanja statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju

Narodne novine br.4/2010. od 08.01.2010.

 

U Pravilniku o načinu prijavljivanja i odjavljivanja te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 31/07., 56/07., 96/07., 130/07., 33/08. i 91/09.) tiskanice 1, 2 i 3 Prijava/Odjava/Promjena u obveznom zdravstvenom osiguranju iz čl. 14. st. 2. mijenjaju se, tiskane su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, uz tiskanice Prijava/Odjava/Promjena u obveznom zdravstvenom osiguranju iz članka 1. ovog Pravilnika primjenjuju se i tiskanice iz čl. 4. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu prijavljivanja i odjavljivanja te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 91/09.) zaključno do 31. prosinca 2010.

Pravilnik je stupio na snagu 16. siječnja 2010.


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)