RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Uredba o visini trošarine za UNP – ukapljeni naftni plin

Narodne novine br.4/2010. od 08.01.2010.

 

Uredbom se utvrđuje visina trošarine koja se plaća za UNP-ukapljeni naftni plin iz tarifnih oznaka KN 2711 12 11 do 2711 19 00, a koji se proizvodi i prodaje u Republici Hrvatskoj, izvozi iz Republike Hrvatske, te uvozi u carinsko područje Republike Hrvatske.

Trošarina za UNP-ukapljeni naftni plin iz čl. 70. st. 3. t. 4. Zakona o trošarinama plaća se za 1000 kilograma neto-mase derivata, i to za:

- ukapljeni naftni plin za pogon 100,00 kn

- ukapljeni naftni plin za grijanje 100,00 kn

Uredba je stupila na snagu 8. siječnja 2010.


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)