RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o obliku i sadržaju, te načinu prikupljanja podataka i vođenja evidencija državnih potpora

Narodne novine br.2/2010. od 04.01.2010.

 

Pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj, te način prikupljanja podataka i vođenja evidencija o državnim potporama, koje su davatelji državnih potpora dužni dostaviti Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja, sukladno čl. 11. st. 1. i čl. 12. st. 1. Zakona o državnim potporama, o naknadno odobrenim državnim potporama sukladno članku 14. stavka 2. Zakona o državnim potporama, te način prikupljanja podataka za izradu godišnjeg izvješća o državnim potporama.

Pravilnik je stupio na snagu 12. siječnja 2010.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obliku i sadržaju, te načinu prikupljanja podataka i vođenja evidencija državnih potpora (Nar. nov., br. 11/05).


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)