RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda

Narodne novine br.98/2020. od 02.09.2020.

 

Pravilnikom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda (Nar. nov., br. 16/19., 82/19. i 31/20.).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 10. kolovoza 2020., a prvi izvještaj o valutnoj izloženosti, UAIF je obvezno dostaviti Agenciji za izvještajni dan 16. studeni 2020.

Pravilnik se može vidjeti ovdje.


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)