RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Klenovnik

Narodne novine br.98/2020. od 02.09.2020.

 

U Odluci o Općinskim porezima (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« br. 37/17, 8/18 i 21/20) u GLAVI III. POREZ NA POTROŠNJU članak 9a. briše se.

Ova Odluka stupa na snagu 14. kolovoza 2020.


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)