RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o minimalnom obliku i sadržaju informacijskog dokumenta kod iznimke od obveze objave prospekta

Narodne novine br.87/2020. od 29.07.2020.

 

Pravilnikom se detaljnije propisuje:

  1. minimalni sadržaj i oblik informacijskog dokumenta iz članka 409. stavka 3. Zakona o tržištu kapitala
  2. način objave i ažuriranja informacija sadržanih u tom informacijskom dokumentu.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 6. kolovoza 2020., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)