RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o izvještavanju prema Uredbi (EU) br. 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti

Narodne novine br.87/2020. od 29.07.2020.

 

 

Pravilnikom se propisuje način dostavljanja informacija Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga prema uredbi (EU) br. 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 6. kolovoza 2020., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)