RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o obvezi dostavljanja izvješća o podacima poslovanja s gotovim novcem

Narodne novine br.84/2020. od 21.07.2020.

 

Odlukom se uređuju:

  1. obveza izvješćivanja Hrvatske narodne banke o podacima poslovanja s gotovim novcem u statističke i nadzorne svrhe
  2. vrste izvješća koja se prikupljaju u statističke i nadzorne svrhe
  3. izvještajna razdoblja i
  4. rokovi dostave izvješća.

Sastavni dio ove Odluke je Uputa o načinu prikupljanja i sastavljanja te obvezi dostavljanja izvješća o podacima poslovanja gotovim novcem kojom se pobliže propisuju sadržaj pojedinih izvješća i vrste podataka koji se dostavljaju te način i pravila dostave izvješća.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2021., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)