RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o produženju roka trajanja posebnih okolnosti

Narodne novine br.83/2020. od 17.07.2020.

 

Ovom Odlukom produžuje se rok trajanja posebnih okolnosti propisanih člankom 25.a Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Nar. nov., br. 68/18., 2/20., 46/20. i 47/20.) do zaključno s 18. listopada 2020.

Produžuje se rok trajanja posebnih okolnosti propisan člankom 8. stavkom 1. Zakona o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti (Nar. nov., br. 53/20.) do zaključno s 18. listopada 2020.

Ova Odluka stupa na snagu 18. srpnja 2020. godine.


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)