RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o izmjeni Odluke o porezima Općine Gornji Kneginec

Narodne novine br.78/2020. od 08.07.2020.

 

U Odluci o porezima Općine Gornji Kneginec (Nar. nov., br. 27/20. i »Službeni vjesnik Općine Gornji Kneginec« br. 1/20.) mijenja se članak 7. i glasi:

»Poslove u svezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, nadzorom, naplatom i ovrhom radi naplate poreza iz članka 2. točke 3. ove Odluke obavljat će Ministarstvo financija, Porezna uprava.«

Ova Odluka stupa na snagu 8. srpnja 2020. godine.


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)